Prvi naslov za pravno pomoč.

Obstaja možnost, da postanem izključni lastnik namesto solastnik nepremičnine?


Če pričakujete, da boste z dedovanjem oz. zapuščino postali solastnik večih nepremičnin, pa si tega ne želite, verjetno niste edini. Verjetno si želite postati izključni lastnik nekaterih ter se znebili solastništva drugih.

 

Obstaja možnost, da postanem izključni lastnik namesto solastnik nepremimčnine? Kakšne so moje možnosti, da se solastnina ukine in postane lastnine zgolj enega lastnika? 

Ena izmed možnosti je, da sklenete medsebojno pogodbo z drugimi solastniki o razdelitvi solastništva.
To pomeni, da se dogovorite, katero nepremičnino si bo kateri solastnik lastil izključno in kakšna bo cena, ki jo bo eden od solastnikov plačal drugemu za ta nakup. Ali pa kdo bo lastnik katere nepremičnine. Če je nepremičnina deljiva tudi kako se bo delila in kdo bo dobil kak del. V taki pogodbi lahko tudi določite, kdo bo plačeval davke in druge stroške, povezane s posamezno nepremičnino.

Druga možnost je, da se odločite za prodajo ene ali več deležev nepremičnin in s tem dobite denar, s katerim lahko kupite druge nepremičnine, ki jih želite lastiti izključno. Ostali solastniki imajo predkupno pravico, kar pomeni, da je verjetno smiselno, da se njim ponudi najprej, po ugodni ceni, da se zadeva zaključi čimprej. Prodaja nepremičnin je lahko zahtevna in zahteva znanje o trgu nepremičnin. Lahko je prodaja povezana tudi s posameznimi triki in strategijami, zato je pogosto dobra ideja, da se obrnete na strokovnjaka (odvetnika za nepremičnine), ki vam lahko pomaga pri tem procesu.

Tretja možnost je, da se dogovorite o tem že pred zapuščinsko obravnavo. To pomeni, da se za vse nepremičnine, ki so v solastništvu, opravi razdelitev po zapuščinskem pravu in skladno z dogovorom. Vendar je smiselno, da dogovor spiše pravni strokonjak in to še pred obravnavo, saj bo sicer prepozno. S tem do solastništva ne pride in vsak potencialni solastnik postane izključni lastnik ene ali več nepremičnin. 

Četrta možnost je, da se skupaj z ostalimi solastniki dogovorite in skupaj odločite za prodajo vseh nepremičnin. S kupnino oz. deležem kupnine pa lahko vsak počne kar želi, tudi kupi nepremičnino, ki bo v njegovi izključni lasti. Pomembno je, da natančno preučite trg nepremičnin in si ogledate različne možnosti za nakup, še bolje, pa da se že od začetka obrnete na nepremičninskega agenta. Prav tako je pomembno, da si vzamete čas in se dobro informirate o vsaki nepremičnini, ki vas zanima, in se prepričate, da je v dobrem stanju in da ima vse potrebne dokumente in dovoljenja. Včasih je smiselno dobiti še mnenje odvetnika za nepremičniie.

 

Peta opcija je predvidena za primer, da dogovor ni mogoč. Takrat je potrebno zahtevati sodno delitev solastnine, bodisi fizične, bodisi civilne (v denarju), po posebnem postopku. Ta opcija ni optimalna, vendar pogosto druge možnosti zaradi sporov (razprtij, nesoglasij) med solastniki ni. Ker gre za sodni postopek, je pomoč odvetnika močno zaželena.

 

Preden se odločite za eno od zgoraj navedenih možnosti, je pomembno, da se posvetujete s odvetnikom za nepremičnine (vsak pravnik ni odvetnik, zato pazite komu zaupate), ki vam lahko svetuje glede vaših možnosti in ocenjevanjem vseh morebitnih posledic. Prav tako je pomembno, da si natančno ogledate vse nepremičnine, ki so v vašem solastništvu, in si ustvarite realistično sliko o njihovi tržni vrednosti.
To vam bo pomagalo pri odločitvi, katero od zgoraj navedenih možnosti je za vas najboljša.

V primeru, da se odločite za sklenitev medsebojne pogodbe z drugimi solastniki, je pomembno, da pogodbo natančno preverite in se prepričate, da vsebuje vse potrebne informacije in da je skladna s pravili, ki veljajo za takšne pogodbe. Prav tako je pomembno, da vsebina pogodbe temelji na dobri volji in ne na prisili, zvijači, nerazumevanju, saj to navadno ne vodi v dober rezultat (ne pride do realizacije, pride pa do še večjega spora).

V primeru, da se odločite za prodajo nepremičnin, je pomembno, da se obrnete na dobrega posrednika ali agenta za prodajo nepremičnin, ki vam lahko pomaga pri prodaji in vam svetuje glede cene, ki jo lahko pričakujete za posamezno nepremičnino. Prav tako je pomembno, da natančno preverite vse potrebne dokumente in se prepričate, da so vse izpolnjene in podpisane na ustreznih mestih.

V primeru, da se odločite za zapuščinsko razdelitev, je pomembno, da se obrnete na odvetnika, ki vam lahko pomaga pri tem procesu. Prav tako je pomembno, da se seznanite s pravili, ki veljajo za zapuščinsko razdelitev, in da se prepričate, da se vse opravi v skladu z zakonom.

V vsakem primeru je pomembno, da se dobro posvetujete s strokovnjaki in si vzamete čas, da premislite o vseh možnostih, preden se odločite za eno od zgoraj navedenih možnosti. 

Zaključek
Če boste postali solastnik večih nepremičnin in bi radi postali izključni lastnik nekaterih in se znebili solastništva drugih, obstajajo različne možnosti, kako to storiti. Preden se odločite za eno od teh možnosti, je pomembno, da se posvetujete z odvetnikom in si vzamete čas, da premislite o vseh možnostih. 

Opozorilo:

 

Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

 

 

Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Nazaj na seznam