Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Odvetnik


Odvetniško pisarno Dr. Franci Ježek vodi odvetnik - specialist odvetnik dr. Franci Ježek. Pisarna pokriva pravna področja odvetniške pisarne.

Smo člani Odvetniške zbornice Slovenije (www.odv-zb.si).

Poleg odvetnikov pa z odvetniško pisarno sodeluje tudi večje število zunanjih sodelavcev, ki jih odvetniki pritegnejo k svojemu delu po potrebi ali na zaprosilo strank.

Vodilo Odvetniške pisarne Dr. Franci Ježek je spoštovanje načel pravičnosti ob upoštevanju interesov strank.