Prvi naslov za pravno pomoč.

Etažna lastnina in funkcionalno zemljišče po ZVETL

Zakonodajalec je z namenom, da bi se uredilo vprašanje pripadajočega (funkcionalnega) zemljišča ter poenostavil vzpostavitev etažne lastnine sprejel poseben zakon (ZVETL).

Zakon je sicer doživel nekaj sprememb, tako postopkovnih, kakor vsebinskih, kljub temu pa je osnovni namen oziroma cilj ostal isti - urediti stanje v naravi s pravnim stanjem in s tem zmanjšati morebitne konflikte med formalnim lastnikom in uporabniki.

Postopek vzpostavitve etažne lastnine je primeren takrat, kadar se solastniki ali dejanski lastniki posameznih delov ne morejo dogovoriti - predvsem kadar je težava s kakšnim skupnim delom ali pa odsotnostjo razumevanja posameznega lastnika. Razlogov je lahko več, vendar se že s postopk hitro zmanjša odpor in začne vzapostavljati normalni težim.

Postopek določitve pripadajočega (funkcionalnega) zemljišča temelji na načelu, da vsaka stavba za normalno rabo potrebuje določeno zemljišče okoli stavbe. Iz tega izhodišča v povezavi s vsakokrat veljavnimi predpisi in protorskimi akti, ki so določali pogoje za gradnjo, je potrebno, skladno z zakonom vzpostaviti stanje, ki bi najbolj ustrezalo vsem danim okoliščinam in potrebam. 

V obeh primerih je potreben izvedenec gradbene oziroma geodetske stroke, ki bo pripravil ustrezne podlage za odločitev in razmejitev površin.

Pomoč odvetnika je ob tem ključna že od samega začetka.

Glej tudi:
Služnost in nujna pot - nepremičnine
Sodna delitev solastnine nepremičnine
Pravo nepremičnin - stvarno pravo
Motenje posesti - varstvo
Zemljiška knjiga - urejanje stanja