Prvi naslov za pravno pomoč.

Etažna lastnina in funkcionalno zemljišče po ZVETL

Zakonodajalec je z namenom, da bi se uredilo vprašanje pripadajočega (funkcionalnega) zemljišča ter poenostavil vzpostavitev etažne lastnine sprejel poseben zakon (ZVETL).

Zakon je sicer doživel nekaj sprememb, tako postopkovnih, kakor vsebinskih, kljub temu pa je osnovni namen oziroma cilj ostal isti - urediti stanje v naravi s pravnim stanjem in s tem zmanjšati morebitne konflikte med formalnim lastnikom in uporabniki.

Postopek vzpostavitve etažne lastnine je primeren takrat, kadar se solastniki ali dejanski lastniki posameznih delov ne morejo dogovoriti - predvsem kadar je težava s kakšnim skupnim delom ali pa odsotnostjo razumevanja posameznega lastnika. Razlogov je lahko več, vendar se že s postopk hitro zmanjša odpor in začne vzapostavljati normalni težim.

Postopek določitve pripadajočega (funkcionalnega) zemljišča temelji na načelu, da vsaka stavba za normalno rabo potrebuje določeno zemljišče okoli stavbe. Iz tega izhodišča v povezavi s vsakokrat veljavnimi predpisi in protorskimi akti, ki so določali pogoje za gradnjo, je potrebno, skladno z zakonom vzpostaviti stanje, ki bi najbolj ustrezalo vsem danim okoliščinam in potrebam. 

V obeh primerih je potreben izvedenec gradbene oziroma geodetske stroke, ki bo pripravil ustrezne podlage za odločitev in razmejitev površin.

Pomoč odvetnika je ob tem ključna že od samega začetka.

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne
 in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na: