Prvi naslov za pravno pomoč.

Sodna delitev solastnine - nepremičnine

Solastnina nepremičnine pomeni, da ima vsak izmed solastnikov alikvotni del vsakega delčka nepremičnine. Odvetnik za nepremičnine vam bo v zvezi s tem svetoval, da to ponavadi prinaša številne praktične in pravne zaplete, zaradi česar je smotrno takšno solastnino čimprej urediti (torej solastnino razdeliti) na način, da vsak izmed solastnikov dobi bodisi denar, bodisi izključno lastnino na posameznem fizično ločenem delu nepremičnine.

Civilna delitev


Eden izmed delitev solastnine, ki vam jo bo razložil odvetnik za nepremičnine je tudi civilna delitev, kar pomeni, da se nepremičnina oceni, nato pa proda na dražbi in kupnina razdeli med solastnike. Omenjena civilna delitev je sicer zadnja izmed možnosti razdelitve solastnine, v kolikor drugačne delitve ni mogoče opraviti, ali stranke z omenjenim ne soglašajo.

Fizična delitev - parcelacija


V kolikor je nepremičnina v solasti, pa je fizična delitev mogoča, je skladno s Stvarnopravnim zakonikom primarno poskušati stvar bodisi prepustiti v izključno last enemu izmed solastnikov, v kolikor ima "življenski interes". V nasprotnem primeru pa je potrebno v okviru postopka sodne delitve nepremičnine za vsako nepremičnino presoditi, v kolikor je deljiva v smislu fizične delitve ali parcelacije. Parcelacija pomeni, da se zemljišče oz. površino nepremičnine razdeli na dva ali več delov, tako da dobi vsak izmed solastnikov svojo lastno parcelo. Obstaja tudi verjetnost, da bo zgolj nekaj solastnikov dobilo parcelo, drugi pa izplačilo v denarju s strani preostalih solastnikov. Odvetnik za nepremičnine vam bo svetoval glede postopka delitve solastnine in možnosti, ki ostanejo glede delitve solastnine na fizične dele - parcele.

Fizična delitev - vzpostavitev etažne lastnine


V primeru, da je predmet sodne delitve nepremičnina, na kateri se nahaj stavba, ki je sposobna delitve, je potrebno presoditi, ali je za stavbo mogoče vzpostaviti etažno lastnino. Etažno lastnino se vzpostavi, če je po tehničnih standardih mogoča za delitev, kar pomeni, če jo je mogoče sodno deliti solastnino brez stroškov ali brez večjih gradbeno-obrtniških del. Etažna lastnina je primerna, v kolikor je torej stavba takšne konstrukcije, da je sposobna delitve. Odvetnik za nepremičnine vam bo svetoval glede postopka sodne delitve solastnine in pogojev sodne delitve nepremičnine s pomočjo vzpostavitve etažne lastnine.

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne
 in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na: