Prvi naslov za pravno pomoč.

Ureditev meje - upravno in sodno

Definicija nepremičnine v Stvarnopravnem zakoniku je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami.

Bistveni del nepremičnine je torej njena odmerjenost, omejenost ali pravno gledano njene mejne črte. Mejne črte in mejne točke so določene skladno z geodetsko stroko in evidentirane v registru, ki se imenuje zemljiški kataster. Zemljiški kataster vodi Geodetska uprava RS oz njeni uradi.

Dokončna ureditev meje


Vsaka nepremičnina ima meje, nima pa vsaka nepremičnina dokončno urejeno mejo. Razlika je v tem, da pravo šteje za dokončno urejeno mejo tisto, ki jo ni mogoče več spreminjati znotraj geodestkih in sodnih postopkih.

Mejni spori - spori glede meje


V kolikor je med sosedi spor glede mejne točke, mejne črte oz. meje nasploh, je potrebno omenjeno urediti na pravno urejen civiliiran način. 

Mejni spor se začne z meritvijo geodeta na kraju samem, kjer geodet glede na razpoložljive podatke pokaže potek meje, mejo pa pokažejo tudi stranke. Odvetnik za nepremičnine lahko predhodno pridobi podatke o tem, kako so bile meje predhodno (ne-dokončno) določene, kje in na kakšen način (npr. pri veliki lipi desno, pri okrogli skali desno, ipd). Ko je postopek končan brez spora, se določi nove mejne točke s t.im. "GPS natančnostjo".

Sporna meja - upravni del


V primeru, da postopek ni končan brez spora, bo Geodetska uprava RS poskusila spor rešiti z mediacijo v upravnem postopku. Tekom mediacije, bo vsaka stranka povedala svoje mnenje in stališče, nato pa bodo le te skušale zbližati. Odvetnik za nepremičnine vas v tem postopku lahko bodisi zastopa, bodisi vam v postopku svetuje.

V kolikor pride do soglasja na podlagi mediacije, se sklene upravna poravnava, ki je izvršilni naslov in velja dokončno.

Sporna meja - sodni del


V kolikor v upravnem delu postopka ni mogoče dokončno urediti meje s soglasjem ali mediacijo, je potrebno sprožiti sodni postopek. Sodni postopek se sproži na podlagi napotila Geodetske uprave RS, ki napoti stranko z domnevno manjšim interesom, čeprav je to v praksi zgolj teoretični temelj. 

Odvetnik za nepremičnine bo sprožil tožbo ali predlog zaradi sodne določitve meje, ki se bo glede na okoliščine vodil po nepravdnem ali pravdnem postopku, v odvisnosti od tega, kakšen spor o meji je.

Tekom postopka bo izveden dokazni postopek, postavljen izvedenec geodetske in morebiti tudi gradbene stroke, zaslišane stranke in priče. Nato bo sodišče na naroku na kraju samem moralo sodno določiti mejo.

Spor o priposestvovanju


Del spornih mej so tudi vprašanja o delnem priposestvovanju dela nepremičnine, v kolikor so za to podani pogoji in je postavljen ustrezen zahtevek.

Odvetnik za nepremičnine vam bo posvetu svetoval glede uspešnosti postavitve priposestvovalnega zahtevka in tožbe.

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne
 in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na: