Prvi naslov za pravno pomoč.

Pobuda oz. zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti

Vsak državljan ima pravico, da zoper splošne abstraktne pravne akte vloži pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti. Vendar pa morajo za to biti izpolnjeni nekateri pogoji, ki jih je oblikovalo Ustavno sodišče in zakonodajalec, da bi omejil obremenjenost Ustavnega sodišča.

Prvi, bistveni pogoj je, da gre za splošni abstraktni pravni akt. V kolikor gre namreč za posamičen, individualen pravni akt, je potrebno (smiselno) vložiti ustavno pritožbo, po predpisanih postokih in pogojih.

Drugi, v praksi najpomembnejši, zakonsko pa ne tako izpostavljen, pogoj je v tem, da mora pobudnik zatrjevati in imeti dejanski, pravni interes za vložitev pobude. Ta kriterij je sicer dejansko stvar, ki omogoča Ustavnemu sodišču, da kakšne zadeve tudi ne sprejme.

Pobudo je potrebno razlikovati od zahteve. Zahtevo lahko vložijo vlagatelji, ki imajo po zakonu to možnost, med njimi na primer Varuh človekovih pravic, sodišče, ipd. 

V primeru izpodbijanja ustavnosti zakona, ni posebnega roka za vložitev (razen v kolikor je ta vezan na pravni interes). Je pa poseben rok za izpodbijanje podzakonskih aktov, zato je potrebno biti pozoren kdaj so začeli veljati.

Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti je usmerjena dejansko v kršitev človekovih pravic - zatorej je potrebno prav z mislimi o tem, obravnavati tudi sicer prvi argument pobude oziroma zahteve - da je zakonska ureditev v nasprotju z Ustavo oziroma da je podzakonska ureditev v nasprotju z Ustavo in zakonom. 

V zvezi s tem se je oblikovala tudi ustavnosodna praksa, ki pa se deloma spreminja, dopolnjuje in razvija z vsako sestavo ustavnega sodišča. 

Predlagamo, da si za pripravo pobude (neposredne) ali pripravo procesnega pobude za zahtevo (posredne) pridobite pomoč odvetnika in to pravočasno. Le tako boste lahko imeli vsaj nekaj možnosti, da se vaša pobuda sprejme. Potrebno je namreč vedeti, da je večina pobud in zahtev zavrženih še pred obravnavo.

Glej tudi:

Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Pobuda za obravnavo Varuha človekovih pravic (ombudsmana)
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice