Prvi naslov za pravno pomoč.

Ustavno in mednarodno pravo

Ustava je najvišji pravni akt v Sloveniji. Na podlagi ustavnih določil ima zakonodajalec pravico, da določena področja uredi bolj konkretno z zakoni.

Med zakoni in Ustavo pa so še mednarodne pogodbe, ki nekatere učinkujejo bolj ali manj neposredno. Na podlagi ustavnih pravic in pravic iz mednarodnih pogodb, konvencij, bilateralnih pogodb, direktiv ali uredb, je torej mogoče uveljavljati določene pravice, ki jih sicer na podlagi veljavnih zakonov morebiti ni mogoče ali jih je precej težje. 

Takšno pravno podlagi daje tako Ustava RS, kakor tudi določeni Zakoni (primerjaj npr. Zakon o upravnem sporu).

Naša odvetniška družba v okviru omenjenega nudi pravno podporo, svetovanje in zastopanje interesov strank v postopkih, ki potrebujejo nekoliko bolj konkretna znanja in veščine.

Vezano na posamezna pravna področja tako ločimo uveljavljanje pravic na podlagi Ustave RS, na podlagi evropskih predpisov, ki neposredno učinkujejo (npr. Uredb ali direktiv, ki so dovolj konkretne in jim je potekel rok za implementacijo), na podlagi mednarodnega javnega prava ali na podlagi mednarodnega zasebnega prava, bilateralnih pogodb. 

Med slednjimi bi izpostavil predvsem Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Haško konvencijo o civilnopravnih vidikih mednarodne odtujitve otroka. To pa še ne pomeni, da sta najbolj pomembni ali edini, sta pa v praksi najbolj pogosti za uporabo odvetnikov (poleg evropskih predpisov, katere naj bi šteli tudi za "naše" predpise).

Glej tudi:

Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
Pobuda za obravnavo Varuha človekovih pravic (ombudsmana)