Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Ustavna pritožba

Ustavna pritožba je izredno pravno sredstvo, ki ga lahko posameznik vloži, v kolikor meni, da so mu bile kršene ustavne (človekove) pravice. O pritožbi odloča Ustavno sodišče.

Ustavna pritožba mora obsegati formalne sestavine, da se sploh vzame v obravnavo. Ustavna pritožba je v okviru predhodnega postopka lahko razglašena za dopustno ali pa nedopustno.

Večino ustavnih pritožb ustavno sodišče zavrže zaradi nedopustnosti ali pomanjkanja izpolnjevanja formalnih pogojev. 

Pomembno je vedeti, da z Ustavno pritožbo ni mogoče izpodbojati dejanskega stanja, ampak samo prava (materialnih ali procesnih pravic). Zatorej Ustavne pritožbe ni mogoče vložiti iz razloga, da je nekdo napačno izpovedal (lagal), da je resnica drugačna, ipd.

Delovanja Ustavnega sodišča ureja Zakon o ustavnem sodišču, Ustava RS ter poslovnik Ustavnega sodišča. Slednji določa precej konkretno, kako postopek poteka.

Izjemno pomembno je spoštovati rok, ta je 60 dni od vročitve. V kolikor je rok zamujen, namreč Ustavna pritožba ni dopustna oz. dovoljena.

V primeru, da je Ustavna pritožba uspešna, lahko Ustavno sodišče razveljavi posamični konkretni akt (odločbo, sodbo, sklep), ter tako zadevo "pošlje v ponovno obravnavo". V kolikor Ustavno sodišče ob tem zazna, da je nek predpis tudi Ustavno sporen, pa lahko sam postopek tudi razširi in razglasi kak predpis ali del le tega za protiustavnega ali protizakonitega ter (razvoj novejše ustavnosodne prakse) lahko določi tudi način izvršitve odločbe, torej že deloma postopa kot začasni zakonodajalec (ta vloga je sicer teoretično kritizirana, a je s stališča Ustavnega sodišča pomembna, saj drugače svojih odločb ne more izvršiti, še posebej ob dlje časa trajajoči ignoranci parlamenta - Državnega zbora, kar je postala precejšnja stalnica razmerja med Ustavnim sodiščem in Državnim zborom).

Ustavna pritožba je primarno usmerjena zoper kršitev človekovih pravic oziroma škode, ki je nastala zaradi kršitve le teh. Zato lahko Ustavno sodišče pritožbo tudi zavrne takrat, kadar ni nastala večja škoda pritožniku. 

Prav zaradi precej zapletenih pravil, kratkega roka in morebitnega nadaljevanja postopka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, svetujtemo, da se o možnosti Ustavne pritožbe čimprej posvetujete z odvetnikom.


Glej tudi:
Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
Pobuda za obravnavo Varuha človekovih pravic (ombudsmana)