Prvi naslov za pravno pomoč.

Sodna ureditev razmerij med solastniki oziroma etažnimi lastniki

V primeru, da se solastniki ne morejo med seboj dogovoriti o skupnih poslih in upravljanju solastne stvari, je mogoče vložiti na sodišče v nepravdnem postopku predlog za sodno ureditev razmerij med solastniki.

Zakon enako pravico daje tudi etažnim solastnikom v zvezi s posli, za katere je potrebno soglasje, pa ga etažni solastniki ne morejo pridobiti. Tako lahko med drugim etažni lastniki preko sodišča zahtevajo tudi postavitev upravnika, v kolikor ga ne morejo določiti sami izvensodno.

V izjemnih primerih lahko predlagatelji v postopku sodne ureditve razmerij med solastniki oziroma etažnimi lastniki zahtevajo tudi izdajo začasne odredbe, v kolikor bi bilo morebitno odlašanje v nasprotju z namenom odločanja in bi hkrati zaradi ne-odločitve pretila premoženjska škoda ali pa kaka druga škoda ali krivica za vse ali posamezne etažne lastnike.

Sodišče mora načeloma s sklepom odločiti tudi o tem, po kakšnih razmerjih se morajo deliti stroški glede ukrepa, ki ga presoja, ali je ukrep potreben oziroma nujen in podobno.

Predlog za sodno nadomestilo soglasja bo torej uspešen, kadar bo ukrep v korist skupnemu upravljanju in vzdrževanju stvari oziroma skladen z veljavno stanovanjsko in stvarnopravno zakonodajo.

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne
 in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na: