Prvi naslov za pravno pomoč.

Tožba zaradi kršitev pravic prava EU

Posameznik, ki so mu kršene pravice, izvirajoče iz predpisov EU, lahko bodisi pred nacionalnimi sodišči, bodisi preko sodišča EU, sproži postopke za uveljavitev teh pravic.

Države članice EU, vključujoč Slovenijo so namreč dolžne izvajati uredbe neposredno, direktive pa vnesti v nacionalno zakonodajo v rokih predvidenih za implementacijo. V kolikor implementacija izostane ali pa se zavleče, lahko pozamezniku, državljanu EU, nastane škoda.

Škoda je odvisna od obsega kršitve, vzročne zveze, kakor tudi dolgotrajnosti protipravnosti. Vezano na kršitev prava EU, bo nacionalno (državno) sodišče najverjetneje povprašalo tudi za predhodno mnenje sodišče EU, in tako dobilo odgovore na pravnorelevantna vprašanja iz pristojnosti sodišča EU.

Bistvo pa seveda ostaja, da mora biti predpis EU dovolj konkreten v smislu rokov, kakor v smislu vsebine, da se lahko dokaže kršitev prava EU.

Za detajle se naročite na sestanek in posvetujte z odvetnikom.

Glej tudi:
Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
Pobuda za obravnavo Varuha človekovih pravic (ombudsmana)