Prvi naslov za pravno pomoč.

Regres in plača - izterjava neplačila

Regres za letni dopust in plača sta pravici delavca, ki ju povezujemo z njegovim delom. Pravica do regresa in pravica do plače (plačilo za opravljeno delo oz. nadomestilo plače v primeru razlogov na strani delodajalca, izjemoma delavca) je poleg pravice do dela ena izmed temeljnjih pravic delavca, kakor je določeno v Zakonu o delovnih razermjih (ZDR-1). Odvetnik za delovno pravo bo pojasnil, da vsak delavec, ki opravlja delo redno, ima pravico do plače kot plačilo za njegovo delo.

Glede na obseg, trajanje zaposlitve in delovni čas je odmerjen tudi njegov letni dopust in posledično regres za letni dopust. Regres za letni dopust je redoma izplačan v denarju. V kolikor se delodajalec in delavec dogovorita, je regres lahko izplačan tudi v večih delih. Zakon v primeru, da delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto celo predvideva delitev dopusta in s tem regresa na dvanajstine (glede na mesece dela), o čemer bo več pojasnil odvetnik za delovno pravo.

Plača je določena s pogodbo o zaposlitvi, lahko pa se načelno uredit tudi v splošnih aktih. Plača mora biiti izplačana v denarju in sicer najkasnejše do 18ga v mesecu. Pravica do plače je temeljna pravica delavca, zaradi česar izplačilo omenjene nadzira tudi Inšpektorat za delo, Finančna uprava, ipd. Temu navkljub ima odvetnik za delovno pravo veliko primerov glede neizplačila plače ali premajhnega izplačila plače, saj se delavci nanj pogosto obrnejo zaradi kršitve delavskih pravic.

Regres za letni dopust se izplača najkasneje jeseni, v kolikor ima delodajalec težave z likvidnostjo, drugače pa do poletnih mesecev. V primeru, da regres ni izplačan, lahko delavec terja delodajalca na plačilo regresa.

V primeru premalo plačane plače, premalo plačanih nadur ali premalo plačanega regres, ima torej delavec možnost, da preko odvetnika za delovno pravo zahteva izplačilo premalo plačanega ali neplačanega zneska.

Pred tem je seveda potrebno ugotoviti tudi obseg obveznosti, zahtevati obračun prispevkov in davkov ter nadalje tudi zahtevati predložen obračun in potrdilo o plačanih prispevkih in davkih.

O vsem tem se seveda posvetujte z vašim odvetnikom za delovno pravo.