Prvi naslov za pravno pomoč.

Pobuda za obravnavo pred Varuhom za človekove pravice

V primeru kršitve človekovih pravic, ima posameznik pravico tudi, da svoje težave zaupa Varuhu človekovih pravic, ki ima po Ustavi poseben položaj in sicer lahko zahteva poročilo o zadevi, predlaga spremembo zakonodaje ali pa tudi zahteva presojo ustavnosti in zakonitosti. 

V zadnjem času je sice organ precej obremenjen z zadevami, ki sicer niso preveč povezane z njegovim osnovnim poslanstvom, zaradi česar se zdi, da bi se njegove pristojnosti lahko deloma izvotlile.

Temu navkljub pa Varuh človekovih pravic ohranja dve pomembni pristojnosti - zahtevo, da se organ, od katerega zahteva poročilo, odzove in poda poročilo. Nadalje pa tudi zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti (njegove vloge torej niso pobude in predmet presoje Ustavnega sodišča, ali bi zadevo sprejelo, ampak zahteve, torej Ustavno sodišče njegovo vloga mora vsebinsko obravnavati).

Varuh človekovih pravic je sicer v večjem delu usmerjen tako, kot ga vidi postavljeni Varuh (predstojnik). V kolikor gre torej za pereče vprašanje kršitve človekovih pravic, je smiselno razmisliti tudi o pobudi za obravnavo Varuha za človekove pravice (ombudsmana).

Glej tudi:
Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice