Prvi naslov za pravno pomoč.

Obtožnica in obdolžilni predlog

Kazenski postopki se že v osnovi delijo na tiste, ki se vodijo pred okrajnimi sodišči in so načeloma milejši ter tistimi, ki se vodijo pred okrožnimi sodišči, ki so načeloma za hujša kazniva dejanja.

Odvetnik za kazensko pravo vas bo sicer lahko zastopal že v postopku pred policijo, vendar pa je formalni kazenski postopek pred okrajnim sodiščem začet šele z vložitvijo obdolžilnega predloga, četudi so pred tem mogoči posamezni preiskovalni ukrepi, ki jih odobri okrajno sodišče. Zoper obdolžilni predlog odvetnik za kazensko pravo ne more vložiti ugovora, saj zakon tega ne predvideva, lahko pa vloži različne zahteve za izločitev dokazov, dokazne predloge, ipd.

Pred okrožnim sodiščem se namesto posameznih preiskovalnih ukrepov izvede postopek sodne preiskave. Ko je sodna preiskava zaključena, se začne glavni postopek na podlagi obtožnice. Zoper obtožnico je mogoče po odvetniku za kazensko pravo vložiti ugovor. Po vložitvi ugovora oz. obtožnice je mogoče vložiti tudi zahtevo za izločitev dokazov, predlog za izvedbo dokaznih predlogov, ipd.

Obdolžilni predlog


Obdolžilni predlog je eden izmed akto državnega tožilstva, ki ga tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja vloži zoper obdolženega na pristojno okrajno sodišče. Obdolženi je o obdolžilnem predlogu seznanjen skupaj z vabilom na prvi kazenski (predobravnalni) narok, kamor lahko pride s pomočjo svojega odvetnika za kazensko pravo- zagovornika.

V obdolžilnem predlogu je navedeno očitano historično dejanje (opis dejanja), pravna podlaga, predlagani dokazi ter predlog kaznovalne sankcije.

Obtožnica


Obtožnica je akt državnega tožilstva, ki se ga vloži na okrožno sodišče, po opravljeni preiskavi in zaslišanju obdolženega, zaradi utemeljenega suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Obdolženi in njegov odvetnik za kazensko pravo - zagovornik imata zoper obtožnico možnost vložitve ugovora, o čemer odloča zunajobravnalni senat okrožnega sodišča. Po odločitvi se razpiše narok za prvi kazenski (predobravnalni) narok.

V obtožnici je tako kot v obdolžilnem predlogu opisano dejanje, pravna podlaga, predlagani dokazi in predlog kaznovalne sankcije.

Za več se posvetujte z odvetnikom za kazensko pravo - zagovornikom.

Glej tudi:
Kazensko pravo in kazenski postopek, zagovor v kazenskem postopku, zastopanje obdolženca, zastopanje oškodovanca, priprava na ali obramba pred postavitvijo premoženjskopravnega zahtevka
Dodatno: Kazensko - Prekrški & Prekrškovno pravo
Rehabilitacija in izbris kazenske obsodbe