Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Postopek po haški konvenciji o civilnopravnih vidikih mednarodne odtujitve otroka

Če boste odvetnika vprašali, ali lahko ugrabim lastnega otroka, bo odgovor odvetnika, ki se spozna na družinsko in mednarodno pravo vsekakor ta, da je to povsem mogoče. Tudi kaznovani ste lahko, civilno, kazensko, upravno, stroškovno.

Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne odtujitve (prej: ugrabitve) otrok obravnava zahtevek enega od staršev, da je bil mladoletni otrok s strani drugega starša protipravno odpeljan iz države podpisnice konvencije.

Konvencija med državami članicami EU ne velja - razlog je v tem, da jo nadomešča Uredba, ki pa je v svojem bistvu izjemno podobna haški konvenciji in se zato tudi sodna praksa smiselno uporablja.

Postopek je bolj procesni kot vsebinski. Postopek mora biti hiter in ne usmerjen v odločanje kdo bo imel skrbništvo in kdo stike - takšno odločanje je pridržano za sodišče po kraju otrokovega običajnega prebivališča.

Prav slednje je jedro presoje in dokazovanja. 

Tisti od staršev, ki ugrabi otroka se sicer običajno tudi brani z različnimi teorijami, vendar po naših izkušnjah redko uspešno, saj so kriteriji izjemno strogi.

Postopek se začne na predlog, ki ga starš (kateri trdi, da je otrok ugrabljen) vloži v svoji državi (torej od koder je otrok prišel), tak zahtevek pa se preko centralnih organov nato posreduje v državo, kjer se otrok nahaja. Zahtevek je potrebno ustrezno obrazložiti, predložiti dokaze, smiselno je tudi prevode. Bolj kot je zahtevek jasen, koherenten in podprt z listinami, lažje bo tekel postopek.

Vsekakor pa vam svetujemo, da se o vseh vidikih posvetujete z odvetnikom čimprej, saj so vaše možnosti brez pravne podpore bistveno slabše.


Glej tudi:

Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
Pobuda za obravnavo Varuha človekovih pravic (ombudsmana)