Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Davčna izvršba

Izvšba po davčnih predpisih je predvidena le takrat, kadar je tako v zakonu izrecno določeno. Redoma se davčna izvršba uporablja le za izterjavo davčnih prihodkov, le izjemoma se uporablja za kaj drugega, četudi bi to lahko bilo sporne narave zaradi ločitve vej oblasti.

Davčna izvršba ima svoja pravila postopka, ki so določena v Zakonu o davčnem postopku. Le ta določa, da lahko finančna uprava (davčni organ) sam vodi izvršbo (podobno tudi v upravno-izvršilnem postopku), razen za izvršbo na nepremičnine.

Tako poznamo davčno izvršbo na TRR, na delnice, na premičnine, ipd. Glede na navadno izvršbo je po veljavnih predpisih tudi določena prednost izterjave davčnih prihodkov pred ostalimi prihodki.

V primeru davčne izvršbe na nepremičnino, pa se mora tudi davčni organ (finančna uprava) poslužiti izvršbe preko okrajnega sodišča.

Tekom izvršilnega postopka za izterjavo davčnih prihodkov seveda lahko pride tudi do različnih kršitev predpisov ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja ali napačne uporabe materialnega prava, zaradi česar vam lahko odvetnik tudi v postopku izvršbe pomaga pri uveljavitvi vaših pravic v postopku davčne izvršbe.


Glej tudi:
Gospodarska izvršba in spori glede izterjave
Pogodbe - izpodbijanje in izterjava
Zavarovanje plačil in izvršba
Pogodbe
Izvršba - predlog za izterjavo
Izvršba - preživnina
Izvršba - verodostojna listina in izterjava
Prisilna poravnava
Pritožba - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
Ustavna pritožba
Ustavnost in zakonitost