Prvi naslov za pravno pomoč.

Področje dela odvetniške pisarne

Področja prava, ki jih pokrivajo odvetniki odvetniške pisarne Dr. Franci Ježek

Pravo nepremičnin in premičnin - Stvarno pravo
Pravo nepremičnin - Zemljiška knjiga in urejanje stanja v zemljiški knjigi
Pravo nepremičnin - Služnost in nujna pot
Pravo nepremičnin - Sodna delitev solastnine - nepremičnine
Pravo nepremičnin - Sodna ureditev meje (mejni spori)
Pravo nepremičnin - Sodna ureditev razmerij med solastniki oziroma etažnimi lastniki

Pravo nepremičnin - Etažna lastnina in pripadajoče zemljišče - ZVETL

Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno preživljanje
Dedovanje - Zapuščina in zapuščinski postopek
Dedovanje - Pogodba o preužitki in darilna pogodba
Dedovanje - Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Dedovanje - Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Dedovanje - Ločitev in izločitev zapuščine
Dedovanje - Zdravstvena oporoka in zdravstveno pooblastilo
Dedovanje - Sklep o dedovanju
Dedovanje - Smrtovnica in oklic dedičem
Dedovanje - Fundacija-ustanova
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti

Izvršba (izterjava) in zavarovanje, sestava predloga za izvršbo, določitev izvršitelja
Izvršba - verodostojna listina - izterjava
Izvršba - Izterjava dolgov - predlog za izvršbo

Nepravdno pravo
Nepravdno - Odvzem poslovne sposobnosti (postavitev odrasle osebe pod skrbništvo)
Postopek za ureditev razmerij med solastniki oziroma etažnimi lastniki
Postopek za delitev stvari in skupnega premoženja
Postopek za ureditev mej
Postopek za dovolitev nujne poti
Odškodninsko pravo, odškodnine, poravnave in zavarovalnine
Odškodnine - Pravična odškodnina za prometne nesreče in delovne nezgode

Pogodbe
Dodatno: Pogodbe - Pogodba o preužitki in darilna pogodba

 

Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.