Prvi naslov za pravno pomoč.

Javna naročila in javnozasebna partnerstva

Javna naročila in javnozasebna partnerstva - varstvo pravic strank v postopku izbire, revizije in izvedbe

Za stranke nudimo pregled in vložitev pravnih sredstev po zakonu o pravnem varstvu v postopku javnega naročanja. Revizija javnega naročila oz. revizija javnih naročil je ena izmed pravnih sredstev neizbranega naročnika zoper odločitev naročnika o podelitvi javnega naročila. Revizija je uperjena bodisi v nepravilnost javnega razpisa (revizija javnega razpisa, javnega natečaja), bodisi zoper samo odločitev naročnika o podelitvi javnega naročila.

Svetujemo pri odškodninskem zahtevku zoper nosilce javnih pooblastil, nudimo tudi druge pravne storitve po želji in dogovoru s stranko.

Ob tem pregledujemo zbrano dokumentacijo, zahtevamo dodatno dokumentacijo, in sicer na podlagi pravic strank v postopku (zahteva za dodatno obrazložitev, zahteva za dostop do informacij, zahteva za vpogled v spis ipd.) ter vlagamo pritožbe, revizije javnega naročila, revizije javnega natečaja, revizije odločitve naročnika, ipd.