Prvi naslov za pravno pomoč.

Odškodnine in poravnave

Odškodnine, poravnave, presoja odgovornosti prometnih in drugih nesreč ter zavarovalnine po nezgodnem zavarovanju

Odvetnik za odškodninsko pravo se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov, ki posamezniku zmanjšajo premoženje ali ga kako drugače onemogočijo v uživanju dobrin (kot na primer telo, čast, dobro ime, telesna integriteta, fizične bolečine, strah, druge psihične bolečine in podobno).

Svetovanje in zastopanje s strani odvetniške pisarne dr. Ježek s področja odškodninskega prava obsega pomoč pri izbiri pravnih sredstev zoper povzročitelja, svetovanje oškodovancu ali povzročitelju, nudenje pravne pomoči pri sestavi osnutkov zahtevkov in drugih pravnih dokumentih, glede katerih je oškodovanec ali povzročitelj upravičen navajati dejstva v svojo korist.

Odškodnina zaradi prometne nesreče ali nezgode

Med klasičnimi odškodninskimi zadevami odvetnika za odškodnine in odškodninsko pravo se tako obravnavajo delovne nezgode, prometne nesreče in drugi škodni dogodki - npr. poškodba v primeru nezgode v prometu (prometna nesreča), po krivdi enega voznika ali iz naslova objektivne odgovornosti - polica zavarovalnice, tožbe zaradi izgube zavarovalnih pravic (regresni zahtevki zavarovalnic), naključna uničenja stvari, naključna povzročitev škode, krivdna povzročitev škode, izguba dobička zaradi škodnega ravnanja in podobno.

Odvetniki (za odškodnine) svoje storitve nudimo skladno z odvetniško poklicno etiko, na podlagi poklicne odgovornosti (in zavarovane odgovornosti pri zavarovalnici) ter na podlagi izkušenj, sodne prakse in veljavnih predpisov in ustaljene pravne prakse. Preverite vaše možnosti v okviru uvodnega nasveta odvetnika za odškodninsko pravo. S seboj prinesite dokumentacijo vezano na vaš odškodninski primer (prometno nesrečo). Odvetnik za odškodnine bo v vašem imenu in  za vaš račun izterjal znesek za nepremoženjsko škodo, duševne bolečine, ipd.


Zavarovalno pravo

Zavarovalno pravo obsega pravno ureditev razmerja zavarovanca, zavarovalca, zavarovalnice in upravičenca izplačila ter morebitnega regresnega zavezanca. Svetovanje s področja zavarovalnega prava obsega analize različnih pogodbenih in zavarovalnih razmerij med (tudi potencialnimi) strankami v zavarovalnem razmerju, vključno s svetovanjem glede izplačila in nadaljnje tožbe oziroma postavljanja zahtevkov do zavarovalnice ali povzročitelja škodnega primera (ki je pogosto tudi regresni zavezanec, ni pa nujno). 

Zavarovalno pravo pride v poštev tudi v primeru tako imenovanih nezgodnih zavarovanj, ko višine odškodnine ne določi izvedenec medicinske stroke, ampak se jo določi na podlagi tabele zavarovalnice, ki je del zavarovalne police v okviru splošnih pogojev. Odvetnik za odškodninsko pravo in odškodnine vam pri tem nudi strokovno pravno pomoč in pravne nasvete.

Glejte tudi:
Pravične odškodnine za prometne nesreče ali delovne nezgode