Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Varstvo blagovnih znamk, vzorcev, licenc, modelov

Pravo varstva intelektualne lastnine - blagovne znamke (brand), vzorci, geografsko poreklo, patenti, licence, pravice izključne rabe

Z zaščito vzorcev, patentov, blagovnih znamk, licenc, modelov vam zagotovimo varnost pred: zlorabo, ponarejanjem, posnemanjem vašega imena ali podobe. Naj vam lastniki drugih zaščitenih znamk ne ugovarjajo ali celo prepovejo uporabe vaše znamke. Z zaščito (registracijo blagovne znamke) ščitite: vaš ugled, edinstvenost in prepoznavnost na trgu. Zaščitena (registrirana) blagovna znamka ustvarja zaupanje ter sporoča njeno dolgoročno vizijo, dodano vrednost, zanesljivost in kakovost.

Pravo blagovnih znamk, vzorcev

V osnovi lahko zaščitite (registrirate): ime znamke, podobo znamke, barve znamke. Blagovna znamka predstavlja vaše vrednote, filozofijo, poslanstvo, vizijo. Dodana vrednost blagovne znamke je bistvo njenega uspeha Zaščita znamke (registracija blagovne znamke) traja 10 let od datuma prijave, potem pa imate možnost ponovnega podaljšanja veljavnosti zaščite. Prijavitelj znamke ima 3 mesece časa za plačilo prijave in morebitne spremembe prijave znamke (t.j. prve registracije blagovne znamke).

Po poteku treh mesecev Urad za intelektualno lastnino objavi prijavljeno znamko v svojem biltenu. Sledi 3 mesece dolgo obdobje, v katerem lahko lastniki drugih podobnih znamk napišejo pisne ugovore zoper registracijo vaše blagovne znamke. Če do pisnih ugovorov ne pride, je blagovna znamka po 6 mesečnem postopku prijave registrirana (dobi status registrirane blagovne znamke) za dobo 10 let od datuma prijave. Naknadno vložene sestavine dopolnitve prijave (registrirane blagovne znamke) morajo vsebovati podpis prijavitelja oziroma njegovega zastopnika in biti označene s številko prijave znamke (podatke o registraciji blagovne znamke).

Za vsako različico znaka (imena, podobe, barvne kombinacije) je potrebno vložiti posebno prijavo (registracijo blagovne znamke). V postopku se znak ne sme bistveno spremeniti. 

Zaščita geografskega porekla oz. Zaščitena označba porekla (ZOP)

Kmetijski pridelki oziroma živila z geografskim poreklom so tesno povezani z območjem, katerega ime nosijo. Imeti mora lastnost ali značilnost, ki izhaja iz kraja porekla. Gre za prirojene naravne in človeške dejavnike kot so podnebje, kakovost tal, lokalno znanje in izkušnje. Proizvajalec izdelka mora upoštevati predpisana pravila proizvodnje, podvržen pa je tudi strogi kontroli s strani certifikacijskega organa. Izpolnjevati mora dva pogoja: - vsi postopki pridelave, predelave in priprave za trg morajo potekati znotraj določenega geografskega območja, katerega ime nosi proizvod; - proizvod mora imeti neko lastnost, ki je izključno ali v bistvenem delu rezultat naravnih ali človeških dejavnikov določenega geografskega okolja.