Prvi naslov za pravno pomoč.

Prekrški - prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo

Prekrškovno področje obsega različne nasvete glede nadaljnjih ukrepov zoper odločbo o prekršku, ali sklepu o prekršku. Cestni promet in cestno pravo ne obsegata zgolj transportnega prava, logističnega prava ureditve in prava varstva cestnega prometa, ampak vsebujeta tudi vse morebitne druge odškodninske in upravne vidike cestnega transporta. 

Če vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja zaradi prevelikega števila kazenskih točk, vam odvetnik svetuje glede smiselnosti nadaljnega postopanja. Odvetnik za prekrške vam svetuje tudi glede možnosti znižanja kazenskih točk, ali pogojnega ne-odvzema dovoljenja.

Odvetnik vas kot pravni strokovnjak edini lahko tudi zastopa v postopku o prekršku, prav tako vam bo svetoval glede "stroškovne učinkovitosti" glede na vaš primer in okoliščine in veljavna določila Zakona o prekrških. Za vas bo pripravil zahtevo za sodno varstvo, pripravil izjavo o prekršku, podal ugovor zoper plačilni nalog, podal vlogo za obročno odplačevanje kazni, oprostitev plačila sodne takse in številne druge vloge.

Pri tem bo preveril sodno prakso in vas opozoril na možnosti uspeha oziroma neuspeha v postopku. V kolikor bo to smiselno, bosta z odvetnikom za prekrške sestavila zahtevo za sodno varstvo. Zahteve za sodno varstvo kot takšne ni mogoče podati na kakšne obrazcu zahteve za sodno varstvo (kot se ponuja na internetu), ampak jo je treba pripraviti, sestaviti in utemeljiti v vsakem primeru posebej, tako da bo zahteva za sodno varstvo (ZSV) tudi uspešna, utemeljena in podprta z dokazi in dejstvi.

Inšpekcijsko pravo obsega pooblastila ter s tem pravice in dolžnosti inšpektorja v inšpekcijskem postopku. Prav tako inšpekcijsko pravo obsega tudi pravice in dolžnosti subjektov v inšpekcijskem postopku. Svetovanje s področja inšpekcijskega prava obsega predvsem svetovanje v zvezi s postopkovnimi pravili in postopki, ki so določeni za inšpekcijski nadzor. Nadalje gre tudi za vprašanje pravilne uporabe vsebinskih pravil in s tem povezanih vprašanj.

Glej:
Obdolžilni predlog in obtožnica
Kazensko pravo in kazenski postopek
Rehabilitacija in izbris kazenske obsodbe