Prvi naslov za pravno pomoč.

Izplačilo nadur in povračil stroškov v zvezi z delom

Po veljavni slovenski zakonodaji je delavec upravičen tudi do povračil stroškov v zvezi z delom. Le ti so tudi sicer bolj ugodno obdavčeni kot pa drugi prihodki. Boljša ugodnost pa velja le za izplačila do najvišjih vrednosti, ki jih določa uredba. V kolikor povračila te vrednosti presega, jih davčni organi štejejo kot plača in se mora tudi davčno-prispevno tako obravnavati.

Izplačilo nadur


Delavec je v primeru oddelanih nadur upravičen tudi do plačila le teh. Pogosto pa pride do spora o tem, ali so bile potrebne, odrejene. Nadalje pa tudi glede višine plačila urne postavke za te nadure. Številne sektorje glede nadur posebej urejajo poleg zakona še kolektivne pogodbe, tako da je potrebno preveriti tudi le teh, kakor tudi posebej obračunati in pregledati urne postavke ter vse potrebne okoliščine.

Izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom


Kot že pojasnjeno, ima delavec pravico tudi do povračil v zvezi z delom. Takšna ureditev je ugodnejša kot v nekaterih drugih državah, ki takšne "bonuse" obravnavajo kot plačo in je tako tudi obdavčena, če davčni zavezanec (delavec) ne dokaže drugače.

Pri nas sta malica in prevoz na delo do v uredbi določenih višin, brez obdavčitve. 

Ima pa delavec pravico da dokazuje tudi dodatne stroške v zvezi z delom davčnemu organu, a to je zapleten proces in tudi dolgotrajen.