Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Ustanova - fundacija

Če lahko beremo v prigodah iz tujih držav različne zgodbe o tem, da je nekdo v oporoki zapustil vse psu ali mački, manj izkušeni pravniki hitro pripomnejo, da to pri nas ni mogoče.

Izkušeni odvetniki so običajno malce bolj previdni. Tudi v tujini namreč ni mogoče neposredno nakloniti premoženja ne-človeku. Je pa možno to storiti z ustreznimi mehanizmi in obvodi - če imaš dovolj denarja in spretnega odvetnika za dedovanje, torej tudi zapuščina psu ni nobena težava.

Med bolj pogostimi rešitvami so Fundacije oziroma ustanove. Gre za posebno obliko pravne osebe, pri kateri je bistveno, da gre za premoženje vezano na določen namen, ki ga določi ustanovitelj. 

Zaradi večjega nadzora mora ob ustanovitvi sicer v Sloveniji dobiti ustanovitelj tudi soglasje pristojnega ministrstva. 

Vodenje Ustanove oziroma fundacije prinese kar nekaj stroškov, zato je o takšni rešitvi smiselno govoriti le takrat, kadar premoženje lahko prinaša takšne koristi, da te stroške pokrije in še izpolnjuje primarni namen (namen fundacije).

Fundacije oziroma ustanove so lahko tudi precej ugodne v smislu davčnih obravnav. Seveda pa je vse odvisno od posameznih okoliščin. Vsekakor se o tem posvetujte z odvetnikom. Ta vam bo svetoval tako glede fundacije, kakor glede možnosti določitve izvršitelja oporoke.

Glejte tudi:
Dedovanje, zapuščine, oporoke, izročilne pogodbe in dosmrtno
Dednopravne pogodbe - izročilna, preužitek, dosmrtno preživljanje, darilo za primer smrti
Uveljavljanje nujnega dednega deleža
Zdravstveno pooblastilo in oporoka
Sklep o dedovanju
Zapuščina in zapuščinski postopek
Pogodba o preužitku in darilna pogodba
Smrtovnica in oklic dedičem
Ločitev in izločitev zapuščine
Izpodbijanje oporoke in dedna nevrednost
Ustanova - fundacija