Prvi naslov za pravno pomoč.

Tožba za odpravo kršitev ustavnih pravic pred upravnim sodiščem

Tožba pred Upravnim sodiščem za odpravo kršitev ustavnih pravic je po samem smislu in vsebina izjema oziroma varovalka, da ima posameznik, v kolikor meni, da so mu kršene ustavne pravice, možnost sodnega varstva pravic. Velja sicer opozoriti, da je sodna praksa relativno toga, saj gre za mejne primere, ko bi lahko bilo pristojno kako drugo (npr. civilno sodišče), ali pa neposrednega varstva sploh ni predvidenega in je zgolj posredno (odškodninsko). 

V zvezi z zadnjim gre predvsem za vprašanje ali gre za oblastno dejanje ali akt razpolaganja (splošna civilna pristojnost)


Tožba je sicer usmerjena predvsem v deklaratorno-prepovedne zahtevke, zaradi česar je potrebno druge zahtevke uveljavljati drugje, po končanem postopku oziroma vzporedno z njim (v okviru t.im. predhodnega vprašanja oziroma odločanja).

Ker gre za precej specifično področje, je posvet pri odvetniku vsekakor smiseln še pred začetkom.

Glej tudi:
Pravice po ustavne in mednarodnem pravu
Tožba zaradi kršitve prava EU
Izpodbijanje pravnomočne sodne odločbe
Dodatno: Ustavno - Ustavna pritožba
Dodatno: Ustavno - Haška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok
Dodatno: Ustavno - Pobuda oziroma zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti
Dodatno: Ustavno - Pritožba pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
Pobuda za obravnavo Varuha človekovih pravic (ombudsmana)