Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Socialno varstvo in pravice

Socialno pravo in pravice

Socialne pravice in socialno pravo so korektiv moderni državi, v kateri vlada individualizem, saj se v prvo vrsto postavlja druge motive, ne zgolj finančnih. Svetovanje odvetnika za socialno pravo s področja socialnih pravic obsega različne pravne analize, oblikovanje osnutkov pravnih dokumentov in zastopanje pred upravnimi organi.

Odvetnik za socialno pravo pokriva tudi področje pokojninskega in invalidskega prava. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je del obveznega zavarovanja vseh, ki prejemajo dohodke na območju Republike Slovenije. Na podlagi tega zavarovanja lahko ob izpolnitvi pogojev posamezniki pridobijo pravico do pokojnine oziroma kakšne druge pravice.

Odvetniško svetovanje s področja socialnega prava obsega različna pravna svetovanja in pravne analize konkretnih situacij, kot tudi morebitno oblikovanje pravnih in drugih dokumentov, na podlagi želja naročnika. Po naročilu strank odvetniki odvetniške pisarne Ježek & Snoj svetujemo in zastopamo tudi za primere uveljavljanja pravic v postopku glede invalidske pokojnine, družinske pokojnine, ipd.

Del sistema socialnega varstva so tudi pravice uveljavljanega iz javnega sredstva. Odvetnik za socialno pravo je tako lahko v pomoč glede zastopanja v postopku presoje otroškega dodatka, subvencije najemnine, znižanega (subvencioniranega) plačila vrtca, denarno-socialnih pomoči, državne štipendije in drugih pravic, ki se presojajo po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS).

Odvetnik za socialno pravo tako lahko zastopa interese stranke v upravnem postopku, kjer upravno-državni organi odločajo o socialnih pravicah državljanov. Odvetnik za socialno pravo lahko tudi vloži pritožbo zoper morebitno neugodno odločbo o dodelitvi socialnih pravic na ministrstvo pristojno za socialne zadeve. Po potrebi odvetnik za socialne pravice vloži tudi socialni spor pred Delovnim in socialnim sodiščem, Socialnim oddelkom, glede napačne uporabe materialne prava, kršitve procesnih pravic ali napačno ugotovljenega dejanjskega stanja v upravno-socialni odločbi.


Glej tudi:

Upravno pravo
Davčno pravo
Pravo javnih naročil
Socialne pravice
Status nevladnih organizacij
Pravice tujcev in statusa