Prvi naslov za pravno pomoč.

Darilna, kupoprodajna in menjalna pogodba

Pogodbe, s katerimi se razpolaga ali posluje z nepremičninami, morajo biti pisne. Darilna, kupoprodajna, menjalna pogodba za nepremičnine so posebne pogodbe. Za nepremičnine morajo biti pisne. Vsaka je nekoliko drugačna in z drugačno vsebino in davčnimi vidiki.

Darilna pogodba oz. pogodba o darilu - nepremičnini je pisna pogodba, kjer eden podari in eden prejme nepremičnino.

 

Kupoprodajna ali prodajna pogodba oz. pogodba o prodaji nepremičnine je pisna pogodba, kjer eden kupi, drugi pa proda nepremičnino

 

Menjalna pogodba oz. pogodba o menjavi nepremičnine je pisna pogodba, kjer oba hkrati prodajata in kupujeta različni nepremičnini, ju torej zamenjata.

 

Davčne obveznosti pri posameznih pogodbah so različne. Velja pa omeniti, da menjalna pogodba ni brez davkov, saj je davčno nekoliko posebej obravnavana.

 

Tisti, ki odsvaja nepremičnino, mora overiti svoj podpis na pogodbi, ko so za to izpolnjeni pogoji. V kolikor več oseb odsvaja ali obremenjuje nepremičnine, je potrebno overiti več podpisov. Overitev za nepremičnine morajo biti vedno notarske overitve - torej notarsko potrdilo oziroma overitev pri notarju. Overitve pri UE niso dovoljene in niso sprejete.

 

Vložitev predloga za zemljiško knjigo je postopek, ki zagotovi, da so vsi seznanjeni s tem, da je prišel nov kupec (ali imetnik druge pravice). Brez tega ne moremo šteti, da je bil prenos pravilno izveden.

Vsekakor pa se pred sklenitvijo pogodbe oziroma resnejšimi pogovori o sklenitvi takšnih pogodb posvetujte tudi z odvetnikom.

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne
 in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na: