Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Darilna, kupoprodajna in menjalna pogodba

Pogodbe, s katerimi se razpolaga ali posluje z nepremičninami, morajo biti pisne. Darilna, kupoprodajna, menjalna pogodba za nepremičnine so posebne pogodbe. Za nepremičnine morajo biti pisne. Vsaka je nekoliko drugačna in z drugačno vsebino in davčnimi vidiki.

Darilna pogodba oz. pogodba o darilu - nepremičnini je pisna pogodba, kjer eden podari in eden prejme nepremičnino.

 

Kupoprodajna ali prodajna pogodba oz. pogodba o prodaji nepremičnine je pisna pogodba, kjer eden kupi, drugi pa proda nepremičnino

 

Menjalna pogodba oz. pogodba o menjavi nepremičnine je pisna pogodba, kjer oba hkrati prodajata in kupujeta različni nepremičnini, ju torej zamenjata.

 

Davčne obveznosti pri posameznih pogodbah so različne. Velja pa omeniti, da menjalna pogodba ni brez davkov, saj je davčno nekoliko posebej obravnavana.

 

Tisti, ki odsvaja nepremičnino, mora overiti svoj podpis na pogodbi, ko so za to izpolnjeni pogoji. V kolikor več oseb odsvaja ali obremenjuje nepremičnine, je potrebno overiti več podpisov. Overitev za nepremičnine morajo biti vedno notarske overitve - torej notarsko potrdilo oziroma overitev pri notarju. Overitve pri UE niso dovoljene in niso sprejete.

 

Vložitev predloga za zemljiško knjigo je postopek, ki zagotovi, da so vsi seznanjeni s tem, da je prišel nov kupec (ali imetnik druge pravice). Brez tega ne moremo šteti, da je bil prenos pravilno izveden.

Vsekakor pa se pred sklenitvijo pogodbe oziroma resnejšimi pogovori o sklenitvi takšnih pogodb posvetujte tudi z odvetnikom.

Glej tudi:
Sodna ureditev meje
Delitev solastnine nepremičnine
Motenje posesti - varstvo
Zemljiška knjiga - urejanje stanja
Služnost in nujna pot - nepremičnine