Prvi naslov za pravno pomoč.

Odvetnik specialist dr. Franci Ježek

Odvetnik dr. Franci Ježek

Odvetnik-specialist Dr. Franci Ježek, univ.dipl.prav., MBA, opravlja odvetniške storitve v Ljubljani, v odvetniški pisarni dr. Franci Ježek na Cesti v Hrastje 12, Ljubljana. Odvetnik-specialist je član Odvetniške zbornice Slovenije in član Območnega zbora Odvetnikov v Ljubljani. Svoje odvetniške storitve, ki vključujejo odvetnikovo pravno pomoč strankam in njihovo pravno zastopanje in pravno svetovanje, nudi v času uradnih ur odvetniške pisarne ali po predhodnem dogovoru s stranko odvetniške pisarne.

Tel: 031 823 834 (+386 31 823 834)
E: franci.jezek@op.si
Formalna izobrazba odvetnika:

Doktor znanosti, Evropska pravna fakulteta, Nova univerza;
Master of Business Administration, Franklin University, Ohio, USA/ZDA
Magister znanosti, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani;
Univerzitetni diplomirani pravnik, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani;

Delovne izkušnje odvetnika:

Odvetnik-specialist v Odvetniški pisarni Dr. Franci Ježek;
Stečajni upravitelj v postopkih osebnega stečaja in stečaja pravnih oseb, upravitelj v prisilni poravnavi;
Izpraševalec za pravno področje v okviru izpita za insolvenčne upravitelje pri Ministrstvu za pravosodje RS;
Odvetnik v odvetniški družbi (preteklo);
Stečajni upravitelj v postopkih osebnega stečaja in stečaja pravnih oseb, upravitelj v prisilni poravnavi (preteklo);
Pravnik - strokovni sodelavec - Višji pravosodni svetovalec na Okrožnem sodišču (preteklo);
Sodniški pripravnik na Višjem sodišču (preteklo);
Odvetniški pripravnik v odvetniški družbi (preteklo);
Pravnik v nepremičninski družbi (preteklo);
Notarski pripravnik v notarski pisarni (preteklo).

Izpiti in certifikati:

Odvetnik - specialist
Izpit odvetniške zbornice Slovenije;
Pravniški državni izpit;
Izpit za opravljanje funkcije upravitelja v insolvenčnih postopkih (stečaj, prisilna poravnava, likvidacija);
Izpit za nepremičninskega posrednika.

Jeziki:

Slovensko, Angleško, Nemško, Italijansko (pasivno).

Članstvo odvetnika v združenjih:

Predsednik nevladne organizacije SYLA – Društvo mladih pravnikov Slovenije; (www.syla.si)
Odvetniška zbornica Slovenije (www.odv-zb.si)

Objave odvetnika - Osebna bibliografija za obdobje 2005-2019

  

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JEŽEK, Franci. Zakonodajno-dinamični del posrednih učinkov davkov. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2007, letn. 43, št. 3/4, str. 9-27. [COBISS.SI-ID 8957265] 

 

1.04 Strokovni članek

2. JEŽEK, Franci. Brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012 : ugotavljanje finančnega merila za dodelitev brezplačne pomoči po uveljavitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 19. jan. 2012, leto 31, št. 2, str. 8-9, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 12206417] 

3. JEŽEK, Franci. Zakonita in zakonska brezplačna pravna pomoč po 1. januarju 2012. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 16. feb. 2012, leto 31, št. 6/7, str. 22, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 12290129] 

 

4. JEŽEK, Franci. Vračilo predujma za začetek stečajnega postopka v proračun sodišča. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 10. nov. 2011, leto 30, št. 43, str. 8-9, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 11993681] 

 

5. JEŽEK, Franci. Digitalna potrdila kot oblika digitalne diskriminacije?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 23. apr. 2009, leto 28, št. 16/17, str. 25. [COBISS.SI-ID 9945937] 

 

6. JEŽEK, Franci. Odgovornost države in občin za ceste. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 3. jul. 2008, leto 27, št. 26, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 9335633] 

 

7. JEŽEK, Franci. Delovanje imenskih strežnikov ISP kot nelojalna konkurenca. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 9. feb. 2007, leto 26, št. 5, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 8426065] 

 

8. JEŽEK, Franci. Analiza regresivne davčne stopnje. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 19. jul. 2007, leto 26, št. 28, str. 11. [COBISS.SI-ID 8657745] 

 

9. JEŽEK, Franci. Prenovljeni predlog novele ZPDI. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 20. sep. 2007, leto 26, št. 36, str. 21. [COBISS.SI-ID 8755025] 

 

10. JEŽEK, Franci. Hipnoza in pregon kaznivih dejanj. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 20. julij 2006, letn. 25, št. 28, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 8080977] 

 

11. JEŽEK, Franci. Spletni forumi kot zavezanci po ZEPT. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 14. sep. 2006, letn. 25, št. 35, str. 16. [COBISS.SI-ID 8141649] 

 

12. JEŽEK, Franci. Analiza kazni za nepravilno parkiranje - lisice. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 22. dec. 2005, leto 24, št. 49/50, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 7686225] 

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

13. JEŽEK, Franci. Izzivi elektronskega poslovanja za notarske storitve. Javna uprava, ISSN 1318-2277, 2007, letn. 43, št. 2, str. 129-143. [COBISS.SI-ID 8907089] 

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

14. JEŽEK, Franci. Pravo državljanstva. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 20. jun. 2019, leto 38, št. 24/25, str. 40, ilustr. [COBISS.SI-ID 16827217] 

15. JEŽEK, Franci. Zbornik 10. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 6. sep. 2018, leto 37, št. 33, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 16307537] 

 

1.25 Drugi sestavni deli 

16. JEŽEK, Franci. Analiza stroškov. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730. [Tiskana izd.], 15. sep. 2005, leto 24/707-708, št. 35/36, str. 14. [COBISS.SI-ID 1476040]
 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

17. JEŽEK, Franci, TURK, Boštjan J. (urednik). Zakon o plačilnih storitvah in sistemih : s komentarjem, (Zbirka Zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2009. 850 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6529-85-3. [COBISS.SI-ID 247798272] 

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

18. JEŽEK, Franci. Osebni stečaj : praktični odgovori na najpogostejša vprašanja (s 5 najpogosteje potrebovanimi vzorci). 1. izd. Ljubljana: F. Ježek, 2018. 62 str. ISBN 978-961-288-691-2. [COBISS.SI-ID 296274432] 

 

2.08 Doktorska disertacija

19. JEŽEK, Franci. Vpliv stečajnega postopka na osebne družbe s poudarkom na osebni odgovornosti ustanoviteljev : doktorska disertacija. Ljubljana: [F. Ježek], 2017. VIII, 215 f. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5370. [COBISS.SI-ID 291977472] 

  

2.09 Magistrsko delo

20. JEŽEK, Franci. Posebnosti nomotehnike pri sprejemanju davčnih predpisov : (magistrska naloga). [Ljubljana: F. Ježek, 2011]. IV, 115 f. [COBISS.SI-ID 11512401]  

 

2.11 Diplomsko delo

21. JEŽEK, Franci. Posredni ekonomski vplivi davčnih predpisov : (diplomska naloga). Ljubljana: [F. Ježek], 2006. IV, 50 f. [COBISS.SI-ID 8296529]