Prvi naslov za pravno pomoč.

Delitev skupne lastnine - premozenja

Premoženje, ki ga zakonca ustvarita s svojim delom in plačo tekom zakonske zveze je načeloma skupna lastnina in s tem skupno premoženje. V primeru ločitve oziroma razveze zakonske zveze, se skupna lastnina oz. skupno premoženje ne obravnava v postopku razveze, ampak je za to potrebno sprožiti poseben postopek, v odvisnosti od tega, ali obstaja spor o deležih na skupnem premoženju ali ne.

Odvetnik za družinsko pravo vam bo pomagal pripraviti tožbo za delitev skupne lastnine oz. skupnega premoženja. Ob tem se bodo določili deleži, ki bodo pravični po presoji sodišča za oba partnerja. V kolikor bo obstajala potreba, bo postavljen tudi izvedenenec ustrezne stroke.

Delitev skupnega premoženja je lahko sicer tudi sporazumna, vendar pa je v praksi to redko, saj se hitro zaplete zaradi različnih pogledov glede deležev na skupnem premoženju.

Ker sodišče določi le deleže na posameznem premoženju oz. na skupnem premoženju in lastnini, je potrebno nato premoženje še dejansko deliti v postopku delitve. V kolikor gre za manjše stvari v obliki plačila, za večje lahko tudi v oblike fizične delitve ali prodaje in razdelitve kupnine ali na kak tretji zakonsko dopusten način.

Odvetnik za družinsko pravo vam bo tako v pomoč pri zaščiti vaših premoženjskih interesov v postopku določitve deležev na skupni lastnini in v postopku delitve solastnine.

Glej tudi:
Odvzem poslovne sposobnosti - delno ali v celoti
Družinsko pravo in družinska razmerja
Skrbništvo in stiki z otroci
Ločitev - razveza zakonske zveze
Preživnina - družinsko pravo
Izvršba - preživnina