Prvi naslov za pravno pomoč.

Blog

Blog :: nepremičnine

16. 02. 2018 05:19

Kaj moram narediti za izbris hipoteke

Ni redko, da se srečamo s stališčem, da mora banka poskrbeti ne samo za vpis hipoteke v svojo korist, ampak tudi za izbris. Takšno stališče je precej lahkomiselno, saj je na posamezniku, da poskrbi za izbris stvarnih...

Več

12. 02. 2018 12:47

Prodaja nevknjižene nepremičnine

Pod prodajo nevknjižene nepremičnine sicer laiki razumejo dva pravna položaja. Prvega, da lastnik (še) ni vpisan, ter drugega, da nepremičnina še ni vpisana v kataster in posledično v zemljiško knjigo. Prav slednje ima za posledico...

Več

03. 02. 2018 20:37

Nakup nepremičnine - stanovanja

Nakup nepremičnine - stanovanja, pomeni običajno enega izmed bolj stresnega, (pravno) zapletenega in redkega dogodka v življenju. Četudi se včasih zdi, da smo lahko strokovnjaki za vse, pa pri nakupu nepremičnine še zdaleč...

Več

31. 01. 2018 17:29

Odkupna pravica

Odkupna pravica ni pogosta pravica, saj precej omejuje voljo lastnika predmeta na račun imetnika odkupne pravice. Takšna pravica je lahko določena...

Več

22. 01. 2018 11:11

Amortizacija listine

Ker je v življenju vse mogoče, se zgodi, da se tudi kakšna pomembna listina izgubi, uniči ali pa postane neuporablna nečitljiva. V kolikor gre za listino, ki v pravnem prometu ali postopkih izkazuje kakšno pomembno okoliščino, je takšna izguba listine še kako boleča. Na srečo pa je tu na voljo...

Več

12. 01. 2018 20:34

Zavarovanje kredita - a v korist koga

Za zneske manjše vrednosti registritrani posojilodajalci (banke, hranilnice) namesto hipoteke občasno zavarujejo kredit z zavarovanjem. Takrat so posojilojemalci (dolniki oz. tisti, ki kredit jemljejo), pogosto v zmoti, da ...

Več

05. 01. 2018 18:47

Odstranitev škodne nevarnosti

Včasih nam ali drugim ali več osebam preti neka nevarnost, da bo nastala škoda, a hkrati morebiti za to ni pristojna država (inšpekcijske službe), ampak...

Več

09. 06. 2016 22:38

Razdelitev solastnine - vzpostavitev etažne lastnine, izplačilo solastniškega deleža

Pogosto opažamo, da se stranke ne uspejo same dogovoriti o razdelitvi solastnine, saj...

 

Več

11. 02. 2015 14:11

Darilna pogodba za nepremičnine

Darilna pogodba je ena izmed civilnopravnih pogodb, ki so sklenjene po našem pravu, ko soglašata obe stranki. V kolikor gre za darilno pogodbo za nepremičnine, je posebnost v tem...

Več

1|2|3