Prvi naslov za pravno pomoč.

Blog

Blog :: dedovanje

02. 01. 2023 19:01

Dedovanje kot postopek prenosa premoženja

Dedovanje je postopek, s katerim se prenaša lastništvo premoženja na osebe, ki so po zakonu ali po testamentu (oporoki, zadnji volji) določene kot dediči.
Več

30. 12. 2022 20:59

Obstaja možnost, da postanem izključni lastnik namesto solastnik nepremičnine?


Če pričakujete, da boste z dedovanjem oz. zapuščino postali solastnik večih nepremičnin, pa si tega ne želite, verjetno niste edini. Verjetno si želite postati izključni lastnik nekaterih ter se znebili solastništva drugih.

Obstaja možnost, da postanem izključni lastnik namesto solastnik nepremimčnine? Kakšne so moje možnosti, da se solastnina ukine in postane lastnine zgolj enega lastnika? 

Več

27. 12. 2022 19:10

Izpodbijanje oporoke s strani dediča

Izpodbijanje oporoke pomeni, da se oseba (dedič), ki meni, da ji pripada del premoženja, ki je bilo zapuščeno po osebi, ki je umrla in je bila zapustnik oziroma zapustnica, zoper oporoko pritoži na sodišče. 
Več

20. 12. 2022 13:12

Smrtovnica, zapuščinska obravnava in nujni dediči

Smrtovnica je v Sloveniji dokument, ki ga izdela upravna enota po kraju smrti osebe. Upravna enota po vpisu smrti osebe v matični register smrti na podlagi podatkov svojcev ali zainteresiranih oseb sestavi smrtovnico in jo pošlje na okrajno

Več

23. 07. 2022 16:01

Pregled najnovejše sodne prakse – Dedna nevrednost zaradi opustitev pomoči v nuji

Dedna nevrednost in razdedinjenje se zdita podobna, vendar je že na prvi pogled jasno, da so pogoji za dedno nevrednost ožji in strožji. V tej luči je razsojalo tudi Vrhovno sodišče RS  vprašanju, ali so izpolnjeni pogoji za dedno nevrednost v primeru, ko zapustnici hčerka ni nudila pomoči, ko je bila pomoči potrebna in je potrebovala stanovanje in pomoč. Odločitev da...

Več

21. 07. 2022 22:18

Dedovanje nezakonskih oziroma izvenzakonskih - zunajzakonskih - otrok

DedovanjeZakon o dedovanju določa, da so otroci enakopravni pri dedovanju, ne glede na to, ali so rojeni v zakonu ali ne. Seveda pa v praksi...

 

Več

03. 05. 2022 15:40

Tri razlike med dedno nevrednostjo in razdedinjenjem

Dedna nevrednost in razdedinjenje, sta izjemi od dedovanja, ki se zdita identični, čeprav imata bistvene razlike. Oba pravna instituta (dedna nevrednost in razdedinjenje) sta s področja dedovanja in dednopravnih pravic, upravičenj in statusov. Temeljna razlika med njima je, da dedna...

Več

12. 04. 2022 13:10

Kaj je smrtovnica in kaj mrliški list?

Smrtovnica je dokument, ki ga sestavi pristojni organ, s čimer se začne (praktično) dedovanje oz. zapuščinski postopek oz. postopek dedovanja. Smrtovnica je torej nujno potrebna za...

Več

07. 03. 2022 08:21

Pogodba o preužitku ali preužitkarska pogodba

Pogodba o preužitku ali preužitkarska pogodba je ena izmed dednopravnih pogodb, ki urejajo del, večino ali celoto (skoraj celoto) premoženjskih razmerij, kot si želi zapustnik. Čeprav si morebiti želi zapustnik urejati vsa premoženjska razmerja ...

Več

01. 03. 2022 13:25

Odvetnik za dedovanje

Ni vsak pravnik odvetnik za dedovanje. Vsak odvetnik za dedovanje pa je nujno pravnik. Odvetnik za dedovanje je pravni strokovnjak, ki strankam nudi svetovanje in zastopanje njihovih interesov, skladno z njihovimi navodili v zapuščinskem postopku oziroma postopku dedovanja.

Odvetnik za dedovanje se bo s stranko predvsem posvetoval, pogovoril, ji pojasnil pravila zapuščinskega postopka oz. postopka dedovanja, osnovna pravila oporočnega in zakonitega dedovanja, odgovoril na vprašanja stranke ter pojasnil tisti del dednega prava, ki je najbolj ključen za posamezni dednopravni primer. Občasno naj bi opozoril (bolj ali manj...

Več