Prvi naslov za pravno pomoč.

Blog

24. 05. 2022 13:58

Služnostna pot - služnostna pravica poti na tuji nepremičnini

Služnostna pot oz. natančneje služnostna pravica poti, je ena od oblik stvarnih služnosti. Služnostna pot omogoča služnostnemu upravičencu (neprava služnostna pot) ali njegovemu zemljišču (prava služnostna pot), da v breme služnostnega zavezanca (neprava obveznost) oz. njegovega zemljišča (prava obveznost) uporabi/koristi/izkorišča tuje (zavezančevo) zemljišče, čeprav...

Več

03. 05. 2022 15:40

Tri razlike med dedno nevrednostjo in razdedinjenjem

Dedna nevrednost in razdedinjenje, sta izjemi od dedovanja, ki se zdita identični, čeprav imata bistvene razlike. Oba pravna instituta (dedna nevrednost in razdedinjenje) sta s področja dedovanja in dednopravnih pravic, upravičenj in statusov. Temeljna razlika med njima je, da dedna...

Več

12. 04. 2022 13:10

Kaj je smrtovnica in kaj mrliški list?

Smrtovnica je dokument, ki ga sestavi pristojni organ, s čimer se začne (praktično) dedovanje oz. zapuščinski postopek oz. postopek dedovanja. Smrtovnica je torej nujno potrebna za...

Več

03. 04. 2022 10:41

Izbris oziroma poočitev stvarnih pravic na nepremičninah, vpisanih v zemljiški knjigi

Zemljiška knjiga je ena izmed sodnih javnih knjig oziroma registrov, ki beleži podatke o nepremičninah. Zemljiška knjiga vodi pravice na nepremičninah, lastninske pravice, solastninske pravice, omejitve, stvarne pravice, hipoteke, zaznambe spora, preužitke in druge pravice, ki so vse vpisane na podlagi zavezovalnega in razpolagalnega dela posla.

Posledično je potrebno za poočitev oziroma izbris stvarnih pravicah na nepremičninah,vpisanih v zemljiški knjigi...

Več

07. 03. 2022 08:21

Pogodba o preužitku ali preužitkarska pogodba

Pogodba o preužitku ali preužitkarska pogodba je ena izmed dednopravnih pogodb, ki urejajo del, večino ali celoto (skoraj celoto) premoženjskih razmerij, kot si želi zapustnik. Čeprav si morebiti želi zapustnik urejati vsa premoženjska razmerja ...

Več

01. 03. 2022 13:25

Odvetnik za dedovanje

Ni vsak pravnik odvetnik za dedovanje. Vsak odvetnik za dedovanje pa je nujno pravnik. Odvetnik za dedovanje je pravni strokovnjak, ki strankam nudi svetovanje in zastopanje njihovih interesov, skladno z njihovimi navodili v zapuščinskem postopku oziroma postopku dedovanja.

Odvetnik za dedovanje se bo s stranko predvsem posvetoval, pogovoril, ji pojasnil pravila zapuščinskega postopka oz. postopka dedovanja, osnovna pravila oporočnega in zakonitega dedovanja, odgovoril na vprašanja stranke ter pojasnil tisti del dednega prava, ki je najbolj ključen za posamezni dednopravni primer. Občasno naj bi opozoril (bolj ali manj...

Več

11. 12. 2021 08:46

Skrbništvo za odrasle - Odvzem opravilne - poslovne sposobnosti

Iz izkušenj ugotavljamo, da svojci ponavadi precej odlašajo s postopki za ureditev skrbništva za odrasle oz. postavitev odrasle osebe pod skrbništvo. Tako se sedaj imenuje nepravdni postopek odvzema opravilne oz. poslovne sposobnosti...

Več

10. 12. 2021 11:53

Vesele božično-novoletne praznike in Srečno novo leto 2022

Odvetniška pisarna dr. Franci Ježek vam želi vesele božično-novoletne praznike in srečno novo leto 2022.

Več

12. 02. 2021 13:22

Sodna ureditev meje

Spor med sosedi glede meje je pogost spor. Običajno se ga sicer rešuje sporazumno, pogosto pomaga tudi geodet ali geodetska uprava v posebnem...

Več

05. 01. 2021 13:24

Izpodbijane pravnomočne sodne odločbe

Praviloma pravnomočnost sanira vse "krivice", kar pomeni, da pravnomočno zadevo redoma ni mogoče izpodbijati, da je kakšna stvar drugačna kakor naj bi jo pravnomočna sodba odločba ugotovila.

Ker pa je življenje lahko zelo pestro, česar se odvetniki zavedamo, obstajajo, izjemoma, tudi ...

Več

1|2|3|4|5|6|7|»