Prvi naslov za pravno pomoč.

Blog

04. 06. 2023 20:52

Kako do učinkovite pravne pomoči pri urejanju služnosti

Razumite, kako pravna pomoč lahko pomaga pri urejanju služnosti

Služnost je pravna ureditev, ki omogoča enemu lastniku nepremičnine, da uporablja del druge nepremični

Več

03. 06. 2023 09:22

Odvetnik za stvarno pravo: ključni partner pri reševanju vprašanj služnosti

Služnost je eden izmed najpogostejših konceptov v stvarnem pravu, ki zadeva lastništvo in uporabo nepremičnin. Gre za pravico, ki jo ima oseba ali entiteta, da uporablja nepremičnino, ki je v lasti druge osebe ali entitete, za določen namen. Primeri služnosti vključujejo pravico do prehoda, pravico do pogleda in pravico do svetlobe. Kljub temu, da se zdi koncept preprost, pa so pravni vidiki služnosti pogosto zapleteni in zahtevajo strokovno pravno pomoč.

Več

02. 06. 2023 05:10

Stvarnopravni zakonik in služnosti: vloga odvetnika pri razumevanju in uporabi

Stvarnopravni zakonik je temeljni pravni dokument, ki ureja vprašanja povezana s stvarnim pravom, vključno s služnostmi. Ta zakonik določa pravila in postopke, ki so ključni za razumevanje in uporabo pravic, povezanih s služnostmi. Odvetnik za stvarno pravo ima pomembno vlogo pri razlagi in uporabi tega zakonika pri obravnavi vprašanj služnosti.
Več

01. 06. 2023 18:14

Odvetnik za nepremičninsko pravo: ključ do uspešnega upravljanja s služnostmi

Nepremičninsko pravo je kompleksno in zahtevno področje, ki zahteva strokovno znanje in razumevanje. To še posebej velja, ko gre za služnosti, saj vključujejo pravice in obveznosti, ki lahko močno vplivajo na uporabo in vrednost nepremičnin. Zato je odvetnik za nepremičninsko pravo ključen za uspešno upravljanje s služnostmi.
Več

31. 05. 2023 18:20

Pravice in obveznosti lastnika nepremičnine glede služnosti: vloga odvetnika

Služnosti so ključni del pravnega okvira, ki ureja lastništvo in uporabo nepremičnin. Kot lastnik nepremičnine je pomembno razumeti vaše pravice in obveznosti glede služnosti, in kako te pravice in obveznosti vplivajo na vašo nepremičnino. Odvetnik za nepremičninsko pravo je pomemben partner pri razumevanju in upravljanju s temi vprašanji.
Več

30. 05. 2023 21:26

Služnost in nepremičninske transakcije: zakaj potrebujete odvetnika

Nepremičninske transakcije so kompleksne in zahtevne. Vključujejo številne pravne, finančne in poslovne vidike, ki lahko močno vplivajo na uspeh transakcije. Služnosti so eden od teh vidikov, ki jih je treba upoštevati. Odvetnik za nepremičninsko pravo je ključen partner pri navigaciji skozi te zadeve.
Več

11. 01. 2023 21:39

Služnostna pravica hoje in vožnje

Služnosti hoje in vožnje ureja stvarno - nepremičninsko pravo kot vse druge pravice, ki so vpisane v zemljiško knjigo. Pravice do hoje in vožnje po določenem (služečemu) zemljišču se lahko določijo oz. ustanovijo/vpišejo na različne načine. Lahko se na primer ustanovijo s sporazumom med strankami (lastniki), pridobijo s priposestvovanjem, na podlagi upravne odločbe ali s sodno odločbo.

Več

02. 01. 2023 19:01

Dedovanje kot postopek prenosa premoženja

Dedovanje je postopek, s katerim se prenaša lastništvo premoženja na osebe, ki so po zakonu ali po testamentu (oporoki, zadnji volji) določene kot dediči.
Več

30. 12. 2022 20:59

Obstaja možnost, da postanem izključni lastnik namesto solastnik nepremičnine?


Če pričakujete, da boste z dedovanjem oz. zapuščino postali solastnik večih nepremičnin, pa si tega ne želite, verjetno niste edini. Verjetno si želite postati izključni lastnik nekaterih ter se znebili solastništva drugih.

Obstaja možnost, da postanem izključni lastnik namesto solastnik nepremimčnine? Kakšne so moje možnosti, da se solastnina ukine in postane lastnine zgolj enega lastnika? 

Več

27. 12. 2022 19:10

Izpodbijanje oporoke s strani dediča

Izpodbijanje oporoke pomeni, da se oseba (dedič), ki meni, da ji pripada del premoženja, ki je bilo zapuščeno po osebi, ki je umrla in je bila zapustnik oziroma zapustnica, zoper oporoko pritoži na sodišče. 
Več

1|2|3|4|5|»