Prvi naslov za pravno pomoč.

Blog

23. 07. 2022 16:01

Pregled najnovejše sodne prakse – Dedna nevrednost zaradi opustitev pomoči v nuji

Dedna nevrednost in razdedinjenje se zdita podobna, vendar je že na prvi pogled jasno, da so pogoji za dedno nevrednost ožji in strožji. V tej luči je razsojalo tudi Vrhovno sodišče RS  vprašanju, ali so izpolnjeni pogoji za dedno nevrednost v primeru, ko zapustnici hčerka ni nudila pomoči, ko je bila pomoči potrebna in je potrebovala stanovanje in pomoč. Odločitev da...

Več

21. 07. 2022 22:18

Dedovanje nezakonskih oziroma izvenzakonskih - zunajzakonskih - otrok

DedovanjeZakon o dedovanju določa, da so otroci enakopravni pri dedovanju, ne glede na to, ali so rojeni v zakonu ali ne. Seveda pa v praksi...

 

Več

09. 07. 2022 14:35

Pogoste zmote glede sodnih počitnic

Sodišče se zapre in vsi gredo na počitniceNe drži. V času sodnih počitnic sodišče še vedno posluje. Res je fizično prisotnih nekaj manj ljudi, vendar se delo še vedno opravlja. Sodniki pišejo sklepe, sodbe, se pripravljajo na naroke jeseni ali pa celo izvajajo naroke.

Tako so tudi v času sodnih počitnic naroki v:

- Pripornih zadevah (kazenskih zadevah, kjer je bilo osumljencu odvzeta prostost in je potrebno odločiti o utemeljenosti le te in morebitni odreditvi pripora);
- Stečajnih zadevah (vseh zadevah insolvenčnega prava, saj je potrebna tu posebna hitrost. V praksi se lahko zgodi, da se stvari odvijajo počasneje, vendar sodnih počitnic za insolvenčne zadeve ni);
- Začasnih...

Več

08. 07. 2022 11:53

Sodne počitnice 2022

Sodne počitnice bodo potekale med 15.07.2022 in 15.08.2022. V tem času bo odvetniška pisarna vseeno odprta, vseeno pa prej pokličite, da ne bomo na kak dan nedosegljivi. V času sodnih počitnic načeloma ni vročanja sodnih pisanj, razpisanin sodnih narokov, razen....

Več

30. 06. 2022 00:00

Predpogodba k pogodbi o prodaji oz. kupoprodaji nepremičnine

Stranke pogosto pričakujejo, da bomo odvetniki sestavili »Pogodbo o ari«. Težava nastane, da pogodbe o ari ni. Ara je namreč realna obveznost, torej je samo dana ali pa ni dana.

Kar si stranke želijo, pa mogoče ne znajo pravilno povedati je Predpogodba k pogodbi o prodaji nepremičnine (ali kupoprodaji kot je pogovorno bolj običajno). Nekateri tako vseeno vtrajajo, da njihov...

Več

15. 06. 2022 00:00

Ali je 5 merilcev krvnega pritiska in 3 merilci sladkorja v krvi dovolj, da

Skrbništvo za odrasle (odvzem poslovne/opravilne sposobnosti) oziroma Ali je 5 merilcev krvnega pritiska in 3 merilci sladkorja v krvi dovolj, da prepoznamo potrebo staršev, da potrebujejo našo pomoč, naše skrbništvo, čeprav so bili vse naše življenje...

Več

24. 05. 2022 13:58

Služnostna pot - služnostna pravica poti na tuji nepremičnini

Služnostna pot oz. natančneje služnostna pravica poti, je ena od oblik stvarnih služnosti. Služnostna pot omogoča služnostnemu upravičencu (neprava služnostna pot) ali njegovemu zemljišču (prava služnostna pot), da v breme služnostnega zavezanca (neprava obveznost) oz. njegovega zemljišča (prava obveznost) uporabi/koristi/izkorišča tuje (zavezančevo) zemljišče, čeprav...

Več

03. 05. 2022 15:40

Tri razlike med dedno nevrednostjo in razdedinjenjem

Dedna nevrednost in razdedinjenje, sta izjemi od dedovanja, ki se zdita identični, čeprav imata bistvene razlike. Oba pravna instituta (dedna nevrednost in razdedinjenje) sta s področja dedovanja in dednopravnih pravic, upravičenj in statusov. Temeljna razlika med njima je, da dedna...

Več

12. 04. 2022 13:10

Kaj je smrtovnica in kaj mrliški list?

Smrtovnica je dokument, ki ga sestavi pristojni organ, s čimer se začne (praktično) dedovanje oz. zapuščinski postopek oz. postopek dedovanja. Smrtovnica je torej nujno potrebna za...

Več

03. 04. 2022 10:41

Izbris oziroma poočitev stvarnih pravic na nepremičninah, vpisanih v zemljiški knjigi

Zemljiška knjiga je ena izmed sodnih javnih knjig oziroma registrov, ki beleži podatke o nepremičninah. Zemljiška knjiga vodi pravice na nepremičninah, lastninske pravice, solastninske pravice, omejitve, stvarne pravice, hipoteke, zaznambe spora, preužitke in druge pravice, ki so vse vpisane na podlagi zavezovalnega in razpolagalnega dela posla.

Posledično je potrebno za poočitev oziroma izbris stvarnih pravicah na nepremičninah,vpisanih v zemljiški knjigi...

Več

1|2|3|4|5|»