Prvi naslov za pravno pomoč.

Blog

Blog :: ustavno

09. 07. 2022 14:35

Pogoste zmote glede sodnih počitnic

Sodišče se zapre in vsi gredo na počitniceNe drži. V času sodnih počitnic sodišče še vedno posluje. Res je fizično prisotnih nekaj manj ljudi, vendar se delo še vedno opravlja. Sodniki pišejo sklepe, sodbe, se pripravljajo na naroke jeseni ali pa celo izvajajo naroke.

Tako so tudi v času sodnih počitnic naroki v:

- Pripornih zadevah (kazenskih zadevah, kjer je bilo osumljencu odvzeta prostost in je potrebno odločiti o utemeljenosti le te in morebitni odreditvi pripora);
- Stečajnih zadevah (vseh zadevah insolvenčnega prava, saj je potrebna tu posebna hitrost. V praksi se lahko zgodi, da se stvari odvijajo počasneje, vendar sodnih počitnic za insolvenčne zadeve ni);
- Začasnih...

Več

08. 07. 2022 11:53

Sodne počitnice 2022

Sodne počitnice bodo potekale med 15.07.2022 in 15.08.2022. V tem času bo odvetniška pisarna vseeno odprta, vseeno pa prej pokličite, da ne bomo na kak dan nedosegljivi. V času sodnih počitnic načeloma ni vročanja sodnih pisanj, razpisanin sodnih narokov, razen....

Več

10. 12. 2021 11:53

Vesele božično-novoletne praznike in Srečno novo leto 2022

Odvetniška pisarna dr. Franci Ježek vam želi vesele božično-novoletne praznike in srečno novo leto 2022.

Več

05. 01. 2021 13:24

Izpodbijane pravnomočne sodne odločbe

Praviloma pravnomočnost sanira vse "krivice", kar pomeni, da pravnomočno zadevo redoma ni mogoče izpodbijati, da je kakšna stvar drugačna kakor naj bi jo pravnomočna sodba odločba ugotovila.

Ker pa je življenje lahko zelo pestro, česar se odvetniki zavedamo, obstajajo, izjemoma, tudi ...

Več

14. 10. 2020 13:33

Pravica do pravnega sredstva – pritožbe, ugovora ali druge oblike

Pravica do pravnega sredstva oz. pravica do pritožbe je pravica, ki je zapisana že v Ustavi RS. Je tudi ena izmed človekovih pravic, ki je zagotovljena z mednarodnimi pravnimi akti.

Pravica do pravnega sredstva je v slovenskem pravnem redu malce bolj...

Več

13. 02. 2018 03:39

Legalizacija dokumentov in Apostille

Mednarodna overitev, legalizacija in Apostillle so vsi pojmi povezani tako ali drugače z mednarodnim poslovanjem in trgovanjem. Vendar pa mednarodno poslovanje ni nujno samo domena gospodarskih družb, že poroka, ločitev, nakup, lahko hitro privedeta do tega, da se pobliže spoznamo s temi pojmi, postopki in morebitnimi preprekami in komplikacijami...

Več

08. 02. 2018 05:40

Obdavčitev dedovanja

Neposredno povezano z dedovanjem so tudi davki. Vprašanje davkov ni tako preprosto, če dedno pravo obravnavamo v njegovi...

Več

07. 02. 2018 14:51

Kaj je prav, pošteno in dokazljivo

Včasih je težko razumeti - ni važno, kaj se nam zdi pošteno ali prav, ampak kaj pravi pravo. Predvsem pa se pogosto izkaže, da je še najbolj pomembno, kaj je...

Več

06. 02. 2018 20:46

Odškodnina zaradi protiustavnega ali protizakonitega predpisa

Odškodnine zaradi kršitve človekovih pravic, protiustavnosti ali protizakonitosti sicer pogosto polnijo časopise, a v praksi...

Več

26. 01. 2018 21:52

Tožba na odpravo kršitve človekovih pravic - upravni spor

Ustava Republike Slovenije preko Zakona o upravnem sporu dopušča tudi t.im. nepravi upravni spor, ko gre za kršitev človekovig pravic in temeljnih svoboščin pa ni...

Več