Prvi naslov za pravno pomoč.

Predpogodba k pogodbi o prodaji oz. kupoprodaji nepremičnine

Stranke pogosto pričakujejo, da bomo odvetniki sestavili »Pogodbo o ari«. Težava nastane, da pogodbe o ari ni. Ara je namreč realna obveznost, torej je samo dana ali pa ni dana. Kar si stranke želijo, pa mogoče ne znajo pravilno povedati je Predpogodba k pogodbi o prodaji nepremičnine (ali kupoprodaji kot je pogovorno bolj običajno). Nekateri tako vseeno vtrajajo, da njihov odvetnik pa zna sestaviti Pogodbo o ari.

Vendar kot rečeno, te pogodbe ni, je pa pač predpogodba k pogodbi o prodaji nepremičnine in če so stranke bolj pomirjene, včasih odvetniki »povozimo« stilistične norme pisanje pogodbe in (napačno!) naslovimo Predpogodbo kot Pogodbo o ari, čeprav je vsebina takšnega dogovora Predpogodba in v pravnem prometu šteje le kot to.

Če je bistvo are, da je le ta dana in torej ne neki dogovori in pogoji ob tej ari, je bistvo predpogodbe drugi.

Bistvo predpogodbe je, da še ni glavna (prodajna) pogodba, ker še niso izpolnjeni vsi pogoji, ki so bili med strankama dogovorjeni, ali še ni potekel čas za sklenitev takšne pogodbe (tudi nekakšen odložen rok/pogoj). Razlogi so lahko izjemno kompleksni ali preprosti. Ali gre za vprašanje pridobitve financiranja (kredita) ali pa za zelo kompleksno urejanje legalizacije, etažiranja, urejanje sporazume med etažnimi lastniki, kočanje sodnega postopka ali podobno.

Ena izmed razlogov za predpogodbo je mogoče tudi ta, da se bo ena pogodbena stranka še spremenila – torej se bo ustanovilo gospodarsko družbo (pog. »odprla firma«), se bo pojavilo več strank (npr. konzorcij, zakonca, tihi družbenik, posojilojemalec, ki želi dodatna zagotovila oz. jamstva, ipd).

Predpogodba, tako kot pogodba, mora odražati nivo zaupanja med strankami oz. strankama. Če zaupanja ni, tudi pogodbe niso smiselne, saj nobena pogodba, oblika, klavzula ne more nadomestiti tistega minimalnega zaupanja, ki je potrebno, da se posel sploh skleen.

Predpogodba mora odražati tudi vsebine in nivo dogovorov, ki so bili sprejeti, ob tem pa paziti, da zaradi vseh teh sestavin in dogovorov ne izpolni že zakonskih pogojev za glavno (npr. prodajno pogodbo za nepremičnino).

Niso pa predpogodbe vezane samo na prodajo ali nakup nepremičnine. Lahko so tudi predpogodbe k pogodbi o zaposlitvi (npr. delavec se bo zaposlil pri delodajalcu A, ko bo ... prenehal z delom, zaključil študij, pridobil licenco, certifikat, opravil izpit, ipd).

Vsekakor je smiselno, da se o vsebini predpogodbe posvetujete z odvetnikom preden jo podpišete, da se posledično tudi prepričate v kakšne (stopnje) zaveze vstopate, kakšne so posledice podpisa in kakšne so posledice spoštovanja ali nespoštovanja določil predpogodbe.

 

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na:

Nazaj na seznam