Prvi naslov za pravno pomoč.

Razdelitev solastnine - vzpostavitev etažne lastnine, izplačilo solastniškega deleža

Pogosto opažamo, da se stranke ne uspejo same dogovoriti o razdelitvi solastnine. Takšna situacija lahko nastane zaradi delitve premoženja (npr. med zakoncema), pogodbeno (npr. nakup deležev) ali pa zaradi dedovanja (npr. več dedičev in posledično deljenje deležev), kakor tudi v drugih primerih (npr. pod določenimi pogoji vlaganj v nepremičnino).

Solastnina je pravni pojem, ki pomeni, da ima več oseb (pravnih ali fizičnih) na isti stvari nek alikvoten delež (ali procent) lastništva. Torej več oseb je lastnikov posamezne stvari. V naravi stvari je, da takšna situacija nekaterim bolj ustreza, drugim pa manj - na pravu, sodišču in odvetniku pa je, da nezadovoljni stranki nudijo pravno oporo za razrešitev sitaucije.

Ker se pogosto (običajno) zgodi, da eden od solastnikov uživa to stvar, drugi pa od tega nima nič razen stroškov, se pojavi hitro spor med solastniki.

V primeru spora med solastniki, je potrebno preveriti, če obstaja skupni interes za razdelitev solastnine - v tem primeru odvetnik za stvarno pravo sestavi pogodbo. V primeru, da skupnega interesa za razdelitev solastnine ni (takšnih je večino primerov) pa je potrebna sodna delitev solastnine, kar ima za posledico bodisi vzpostavitev etažne lastnine, bodisi izplačilo solastniškega deleža, bodisi kombinacijo obojega.

Pogoji, pod katerimi sodišče odloči med enim in drugim ali tretjim načinom so zapleteni, v osnovi pa odvisni od tega, ali se da stvar (običajno nepremičnino) fizično deliti na več samostojnih delov (ki lahko delujejo navzven kot celota - npr. stanovanje v večstanovanjski hiši) ali pa to ni možno brez večjih posegov in stroškov. V tem primeru je potrebno presoditi, ali bo nekdo izplačal drugega, ali pa se stvar (nepremičnina) v celoti proda in kupnina razdeli.

Razdelitev solastnine je torej način, da svoj solastniški delež unovčite in pridobite denar namesto deleža na stvari (nepremičnini), ki vam kot tak ne koristi. Sočasno je lahko to tudi način, da po ceni sodnega cenilca izplačate preostale solastnike (npr. da obstaja zgolj spor o višini oz. vrednosti deležev).

Vse to vam lahko pomaga odvetnik za stvarno pravo, zato ga kontaktirajte in se dogovorite za sestanek v pisarni.

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na:

Nazaj na seznam