Prvi naslov za pravno pomoč.

Darilna pogodba za nepremičnine

Darilna pogodba je ena izmed civilnopravnih pogodb, ki so sklenjene po našem pravu, ko soglašata obe stranki. V kolikor gre za darilno pogodbo za nepremičnine, je posebnost v tem, da mora biti v pisni obliki, saj zakonodaja za nepremičninske posle zahteva pisnost.

Darilna pogodba spada med dvostranske pravne posle, saj moja obdarjenec soglašati s sklenitvijo darilne pogodbe. Vsako premoženje nima namreč samo prednosti lastništva, ampak ima tudi breme in odgovornost skrbi za to lastništvo.

Darilna pogodba za nepremičnine je tudi predmet obdavčitve po zakonu o davku na dediščine in darila, o čemer se posvetujte z odvetnikom, ki bo pripravljal darilno pogodbo.

Darilno pogodbo se lahko v izjemnih primerih tudi prekliče, kar pomeni, da bi moral obdarjenec darovalcu darilo vrniti po pogoji, ki so določeni v zakonu. Ena izmed takšnih pogojev za preklic darila in posledično vračilo tistega, kar je prejel po darilni pogodbi, je tudi huda nehvaležnost obdarjenca proti darovalcu. To se sicer presoja v vsakem konkretnem razmerju pogodbenih strank darilne pogodbe posebej.

Med posebnosti darilne pogodbe je tudi darilna pogodba za primer smrti, ki pa kot takšna ni prava darilna pogodba, ampak jo teorija uvršča v eno izmed dednopravnih pogodb, saj je povezana s smrtjo, z učinki smrti in z učinki na zapustnikovo premoženje in zapuščino nasploh.

Tudi sicer pa ima redoma navadna darilna pogodba učinke na dedovanje, saj lahko vpliva na razmerja med dediči, v kolikor je govora o nujnih dednih deležih oz. prikrajšanjih le teh s strani drugih dedičev.


Glej tudi:

Opozorilo:

Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.Nazaj na seznam