Prvi naslov za pravno pomoč.

Dedovanje kot postopek prenosa premoženja

Dedovanje je postopek, s katerim se prenaša lastništvo premoženja na osebe, ki so po zakonu ali po testamentu (oporoki, zadnji volji) določene kot dediči. V Sloveniji je dedovanje urejeno s civilnim pravom - zakonom o dedovanju, ki določa pravila glede dedovanja po zakonski liniji (dedovanje od staršev in dedovanje od sorodnikov v družinskem razmerju) in dedovanje po testamentu, oporoki oz. zadnji volji.

Dedovanje po zakonski liniji pomeni, da so dediči po zakonu določajo dediči po z zakonom določeni dedni liniji, torej dediči so otroci, vnuki in nadaljnji zakonski potomci. Če oseba, ki je umrla, ni imela otrok, se dedovanje nadaljuje na starše in nato na brate in sestre.

Dedovanje po testamentu, oporoki, zadnji volji, pa pomeni, da oseba, ki je umrla, s testamentom, oporoko, zadnjo voljo, določi dediče, ki lahko niso njeni zakonski potomci ali sorodniki. Testament lahko spreminja ali kakor koli drugače ureja dedovanje po zakonski liniji, vendar le v okviru zakonskih omejitev.

Pri dedovanju je pomembno upoštevati, da nekatera premoženja ne morejo biti predmet dedovanja, kot na primer zavarovalniški zneski se ne dedujejo ampak prenašajo po zavarovalnem pravu oz. pogodbi, razen če ni izrecno določeni drugače. Ne deduje se osebnostnim pravic, lahko pa se deduje moralne avtorske pravice. Poleg tega je treba pri dedovanju upoštevati tudi morebitne dolžnike in obveznosti, ki so ostale po osebi, ki je umrla.

Za uspešno dedovanje je pomembno, da je postopek voden po zakonu in da so vsi potrebni dokumenti ustrezno izpolnjeni in vloženi. V kolikor pride do zapletov, pravnih vprašanj, spora glede dedovanja ali pa je potrebno dedovanje urediti po testamentu, oporoki, se lahko poslužite storitev odvetnika, specialista za dedno pravo.

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.
 
 
Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Nazaj na seznam