Prvi naslov za pravno pomoč.

Ukinitev služnosti

Za pravila glede prenehanja oziroma ukinitev služnosti veljajo načeloma ista pravila kot za ustanovitev, torej stroga formalna pravila, ki jih določa Stvarnopravni zakonik ali Obligacijski zakonik.

Ukinitev je v splošnem mogoča na podlagi sporazuma, sodne odločbe ali upravne odločbe. Izjemoma lahko pride do uknitve tudi neposredno na podlagi zakona, ko imetnik preneha ali se služeča in gospodujoča parcela združita.

Sporazum predvideva, da se bosta stranki sporazumeli o obsegu, načinu ukinitve ter njenih pogojih.

Sodna odločba nadomesti voljo strank, ki bi bila potrebna v primeru sporazuma, za primer, ko so izpolnjeni zakonski pogoji.

Upravna odločba predstavlja izjemo in je uporabna le takrat, kadar je tudi z upravno odločbo ustanovljena služnost. Gre za služnosti v javno korist, predvsem komunalne služnosti.

Ukinitev na podlagi zakona pride v poštev, kadar gre za osebno služnost, pa imetnik umre ali preneha obstajati, ali pa pride do združitve gospodujoče in služeče nepremičnine.

Tako kot ustanovitev, je lahko tudi ukinitev brezplačna ali pa plačljiva.

Vsekakor pa je smiselno, da se o vprašanjih ukinitve oziroma prenehanja služnosti posvetujete z odvetnikom.

Opozorilo:
 
Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.Pokličite na 031 823 834, pošljite email info@op.si ali uporabite naš Obrazec za kontaktiranje Odvetniške pisarne in se dogovorite za termin za prvo odvetniško pravno pomoč in nasvet.

Več info tudi na:

Nazaj na seznam