Prvi naslov za pravno pomoč.

Kaj moram narediti za izbris hipoteke

Ni redko, da se srečamo s stališčem, da mora banka poskrbeti ne samo za vpis hipoteke v svojo korist, ampak tudi za izbris. Takšno stališče je precej lahkomiselno, saj je na posamezniku, da poskrbi za izbris stvarnih pravic na svoji nepremičnini in lastnini.

Za izbris hipoteke je potrebno dobiti ustrezni akt. V primeru pogodbene hipoteke ustrezno overjeno izbrisno pobotnico, v primeru izvršilne hipoteke pravnomočni sklep o ustavitvi izvršilnega postopka.

Hipoteka je pravica do poplačila na tuji stvari, torej daje upravičenje upniku, da se poplača iz kupnine od dolžnikove (ali zastavitejeve) nepremičnine. Ustanovi se jo na podlagi overjenega zemljiškoknjižnega dovolila - intabulacijske klavzule, kar je potrebno vložiti s predlogom v zemljiško knjigo. Eden od zemljiškoknjižnih referentov v Sloveniji, ki jim računalnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dodeli primer, potlej odloči o predlogu.

Zoper odločitev referenta o predlogu je mogoč ugovor, o katerem odloča zemljiškoknjižni sodnik. Zoper odločitev zemljiškoknjižnega sodnika je mogoča pritožba na Višje sodišče v Kopru, kot specializirano zemljiškoknjižno višje sodišče.

V kolikor ste torej v dvomu, ali imate vse potrebno za izbris hipoteke se posvetujte z odvetnikom. V primeru, da je upnik izbrisana (ali neznana) oseba, so mogoči tudi drugi posebni postopki za izbris hipoteke, potrebno pa je ugotoviti in najti najprej vse okoliščine primera, preden se poda v pravna sredstva, predloge, tožbe, pobude.

Posvetujte se z odvetnikom.

Glej tudi - Blog članki o nepremičninah, služnostnih poteh, zemljiški knjigi, hipotekah;

Glej tudi - Blog članki o pogodbah

Opozorilo:

Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

 

Nazaj na seznam