Prvi naslov za pravno pomoč.

Sodna ureditev meje

Spor med sosedi glede meje je pogost spor. Običajno se ga sicer rešuje sporazumno, pogosto pomaga tudi geodet ali geodetska uprava v posebnem postopku poravnave. Še redkeje pa se spore rešuje v sodnih postopkih ureditve meje.

 

V sodnem postopku ureditve meje se postavi izvedenec geodetske stroke, ki pregleda navedbe strank, arhiv geodetske uprave, sledi pretekle rabe, stanja v naravi, nato pa na podlagi odredbe in navodila sodišče pripravi mnenje.

Sodišče skuša stranke prepričati v to, da se poravnajo, v kolikor to ni mogoče, pa na podlagi izvedenega dokaznega postopka, izvedenskega mnenja odloči o sodni meji.

Vendar pa omenjena sodna meja pogosto ni precej praktična v naravi, zato se sledi, da bi stranke sklenile dogovor in tako olajšale sebi praktično izvrševanje meje.

 

 

Več o tem tudi v prispevku na RTVSLO Dobro Jutro:

 

 

Pet vprašanj o sodni ureditvi meje

 

  • Ali lahko sam sprožim postopek sodne ureditve meje?

 

Postopek lahko sprožite sami, brez odvetnika, ker pa gre za precej tehnični postopek, mora biti predlog v takšni obliki in vsebini, da ga lahko sodišče obravnava, posledično je to običajnim posameznikom v večini primerov pretežko oziroma preveč zapleteno. Lahko pa se z odvetnikom dogovorite, da za vas zgolj pripravi predlog, nato pa se nadalje zastopate sami.

 

  • Ali je postopek sodne ureditve meje vezan na kak rok?

 

Odgovor na omenjeno vprašanje o roku je odvisen od tega, ali ste dobili poziv Geodetske uprave Republike Slovenije, ker je bila poravnava neuspešna, ali pa ste se odločili za sodni postopek ureditve meje brez geodetskega postopka. V prvem primeru ste dolžni spoštovati roke, ki so navedeni v pozivu, v drugem pa imate dovolj časa, čeprav svetujemo, da se predlog pripravi v nekem roku (npr. en mesec), da se lahko osredotočite na sam pripravljen primer.

 

  • Kdo odloča v postopku sodne ureditve meje?

 

Za odločanje o sodni ureditvi meje je stvarno in krajevno pristojno sodišče Okrajno sodišče po legi nepremičnini. V samem konkretnem postopku pa odloča sodnik posameznik Okrajnega sodišča, ki je skladno s sodnim redom, letnim razporedom in pravili določen kot zakoniti sodnik. Na nekaterih sodiščih je več sodnikov, ki rešujejo spore iz postopkov sodne ureditve meje, na nekaterih pa je zgolj en sodnik oz. sodnica.

 

  • Koliko čas traja postopek sodne ureditve meje?

Trajanje postopka je težko napovedati, je pa pričakovati, da bi moral biti prvi narok običajno izveden znotraj 12-18 mesecev, pri manjših sodiščih običajno prej (običajno šest do devet mesecev), pri večjih (Ljubljana, Maribor) pa običajno dlje (eno leto do eno leto in pol).

 

  • Koliko stane postopek sodne ureditve meje?

 

Stroške postopka je težko oceniti. So pa že v osnovi sestavljeni iz stroškov odvetnika, stroškov sodne takse, stroške povračila stroškov prič, stroškov sodnega izvedenca. Stroški so odvisni od okoliščin, dolžine meje, število sospornikov, vrednosti spornega območja (območja med pokazano meje enega ali drugega mejaša/stranke)

 

 

Glej tudi - Blog članki o nepremičninah, služnostnih poteh, zemljiški knjigi, hipotekah;

Opozorilo:

Prispevki so namenjeni kritičnemu razmisleku in ne predstavljajo uradnih stališč, nasvetov ali priporočil pisarne. Prispevki niso nadomestilo za strokovno pomoč v živo in ne predstavljajo pravnih nasvetov ali vstopa v mandatno razmerje. Pred ukrepanjem se vedno posvetujte z odvetnikom. Pisarna ne prevzema odgovornosti za ukrepanja, dejanja in aktivnosti, ki bi jih izvedli na podlagi te objave ali vaše interpretacije objave. Vsakršno odgovornost izključujemo in zavračamo.

 

Nazaj na seznam