Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Sodne počitnice 2019

V času od 15.07.2019 do vključno 15.08.2019 so tako imenovane sodne počitnice. V tem času sodišče in sodno osebje sicer normalno delujeta, vendar pa ne razpisujejo narokov, prav tako običajno ne pošiljajo nobenih pisanj.

Nekaj sodnega osebja je tudi na dopustu, se pa vseeno izvajajo notranja opravila, zato je še vedno mogoče vložiti tožbo.

Prav tako je v tem času sodnih počitnic še vedno mogoče dobiti začasno odredbo, sklepe v stečajnem ali insolvenčnem postopku ali nekaj drugih nujnih zadev. Za te namreč ne veljajo sodne počitnice.

Odvetniška pisarna dr. Franci Ježek je organizirana tako, da smo načeloma odprti tudi v času sodnih počitnic, le izjemoma smo kakšen dan zaprti. Vsekakor pa pred tem pokličite kot običajno, da se dogovorite za fiksen termin za sestanek ali posvet z odvetnikom.

V času sodnih počitnic je nekaj več časa v pisarni tudi za letni pregled spisov in arhiviranja, zato lahko z naše strani dobite tudi kakšno pošto, arhiviran spis ali kakšno drugo pošto.

Običajni roki v času sodnih počitnic "ne tečejo", kar pa ne velja za materialnopravne roke (kot npr. zastaralni roki, roki za vložitev tožbe zaradi motenja posesti in podobno).

V kolikor nas potrebujete, nas torej pokličite.
Nazaj na seznam