Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Odvetniki

Odvetniška družba Ježek & Snoj

Odvetniško pisarno Ježek & Snoj vodita odvetnika - partnerja, odvetnik dr. Franci Ježek in odvetnik Gorazd Snoj, ki pokrivata pravna področja odvetniške pisarne.

Odvetniki odvetniške pisarne Ježek & Snoj so člani Odvetniške zbornice Slovenije (www.odv-zb.si).

Poleg odvetnikov pa z odvetniško pisarno sodeluje tudi večje število zunanjih sodelavcev, ki jih odvetniki pritegnejo k svojemu delu po potrebi ali na zaprosilo strank.

Vodilo Odvetniške pisarne Ježek & Snoj je spoštovanje t.im. pranačela pravičnosti Neminem laedere, honeste vivere et suum cuique tribuere.