Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Avtorsko pravo - avtorska in sorodne pravice

Avtorsko pravo

Moderna informacijska doba je s seboj prinesla tudi številne praktične in pravne dileme glede varstva avtorske in sorodnih pravic. Omenjeno še posebej velja na področju grafičnih in glasbenih del, četudi dileme na področju literarnih del ne zaostajajo. Odvetniki za avtorsko pravo so zato del konstantnega razvoja in zaščite avtorskih del.

Avtorsko pravo, ki ureja področje avtorskih stvaritev tako avtorju podeli začasen monopol nad komercialnim izkoriščanjem njegove ideje ali dela. Odvetnik za avtorsko pravo je torej stalni sodelavec avtorja.

Z ureditvijo zaščite se avtorje stimulira k nadaljnjemu ustvarjanju in razvijanju svojega dela in umetnosti. Tako domača, kot evropska in tudi tuja sodna praksa (ZDA) je razvila bogat nabor sodb, doktrin, mnenj in tudi stališč ki pripomorejo tudi k boljšemu razumevanju pravic in dolžnosti, ki jih ima posameznik do stvaritve avtorja, založnika, izvajalca ali proizvajalca fonogramov. Brez odvetnika za avtorsko pravo torej tu ne gre.

Avtorsko pravo - avtorska in sorodne pravice

Avtorsko pravo tako postaja čedalje pomembnejši del našega življenja, ne samo zaradi glasbenih del, ampak tudi zaradi informacijske tehnologije (programov), literarnih del, grafičnih del. Avtorsko pravo in sorodne pravice so pokrite s številnimi mednarodnimi konvencijami, h katerimi je zavezana Republika Slovenija, pa tudi z "domačim" Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah ter Ustavo Republike Slovenije. Odvetnik za avtorsko pravo vam bo pojasnil, da vse omenjeno, poleg sodne prakse in podzakonskih predpisov, statutov stanovskih organizacij in upravne prakse inšpekcijskih nadzorov tvori obsežno področje avtorskega prava in sorodnih pravic. Odvetniki Odvetniške pisarne Ježek & Snoj vam v zvezi s tem nudijo pravne nasvete, pravno pomoč in pravno zastopanje v postopkih pred upravnimi organi in sodišči. Odvetniška pisarna je tako vaša opora skozi zapletene postopke in skrbi za vaše pravne koristi.