Pravni strokovnjaki, ki prisluhnejo.

Predstavitev odvetniške pisarne

Odvetniška družba Ježek & Snoj

Ježek & Snoj, odvetniška pisarna, d.o.o.,
Dalmatinova ulica 10, Ljubljana
Tel: +386 1 620 55 63 ;
E: info@op.si

Odvetnik dr. Franci Ježek in odvetnik Gorazd Snoj nudita v okviru Odvetniške pisarne Ježek & Snoj strankam odvetniško pravno pomoč, pravne nasvete in zastopanje v sodnih in upravnih postopkih. Odvetniška pisarna Ježek & Snoj (OP.si) je strankam na voljo za obisk zaradi nudenja odvetnikove pravne pomoči v odvetniški pisarni po predhodnem dogovoru z odvetnikom po telefonu ali emailu (ali kontaktnem obrazcu na OP.SI), v času uradnih ur, izjemoma tudi zunaj njih (nujna odvetniška pravna pomoč). Odvetniška pisarna in njeni odvetniki smo člani Odvetniške zbornice Slovenije in imamo zavarovano poklicno odgovornost za svoje delo.

Uradne ure

Odvetniška pisarna Ježek & Snoj ima uradne ure od 8.30 do 16.30, stranke pa odvetniki sprejemajo z namenom podaje odvetniške pravne pomoči in odvetniških pravnih nasvetov tudi v poznih popoldanskih urah ali po potrebi v soboto (predhodni dogovor z odvetnikom). Odvetniška pisarna se glede (utemeljeno) nujnih zadev prilagodi. Odvetniška pisarna Ježek & Snoj lahko kot odvetnik, zastopnik, pooblaščenec, zagovornik, zastopa vaše pravne interese kot pooblaščenka v pravnih postopkih pred sodišči Republike Slovenije ali pred upravnimi organi ali nosilci javnih pooblastil.

Področja dela odvetnikov odvetniške pisarne Ježek & Snoj obsegajo med drugim tudi odvetniško zastopanje in pravno svetovanje. Odvetniška pisarna deluje na naslednjih pravnih področjih: